Ontwikkeling werkplekconcept ABN AMRO hoofdkantoren

Ontwikkeling werkplekconcept ABN AMRO hoofdkantoren
https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/02/HD_ABN_160-1-300x180.jpg

Yello is het nieuwe werkplekconcept voor de hoofdkantoren van ABN AMRO. Hospitality Group ontwikkelde en implementeerde samen met ABN AMRO dit nieuwe vraaggestuurde werkplekconcept. Yello nodigt uit tot samenwerken, delen van kennis en innovatie en maakt het werkleven van medewerkers leuker en makkelijker. Ook zorgt Yello voor een betere balans in het gebruik van de gebouwen. De eerste Yello vloeren zijn opgeleverd en daarmee zijn ook de eerste ervaringen met het gebruik vers van de pers. In de zes maanden na implementatie steeg de algehele tevredenheid van medewerkers over hun werkomgeving van gemiddeld een 7 naar een 8,6.

Integraliteit en keuze

Bij de ontwikkeling van het concept is Hospitality Group op zoek gegaan naar een integrale aanpak die zowel services, IT als houding & gedrag in de denkwijze verweven had.Yello Programmamanager Niina Pussinen

Yello is een combinatie van fysieke inrichtingselementen, IT middelen en eigentijdse services waarmee de werkomgeving en de manier van werken anders wordt ingevuld. Het concept nodigt uit tot samenwerking tussen verschillende organisatieonderdelen en biedt tegelijkertijd ruimte voor doelen en identiteit van een afdeling en keuzevrijheid voor de individuele medewerker. Verder ondersteunt Yello thema’s als vitaliteit, duurzaamheid en wellbeing en in het bijzonder het werken in verschillende samenstellingen, zoals multidisciplinaire project- of scrumteams.

Open en transparant

Met Yello is letterlijk een open en transparante omgeving gecreëerd. Minder wanden en kamers en lichtere kleuren zorgen voor een ruimtelijke beleving. Met een heldere zonering en logische routing vinden medewerkers gemakkelijk een passende werkplek voor elke activiteit.

Begeleiding en betrokkenheid

Hospitality Group verzorgde het algehele projectmanagement, ontwikkelde een blauwdruk als toetssteen voor het gehele concept, ontwierp een stijlboek voor alle fysieke, virtuele en technische componenten en een toolkit voor de interne projectteams die werken aan de verdere uitrol. Met een ontwikkelprogramma worden management en medewerkers betrokken vanaf de eerste vraag tot en met de implementatie. De komende jaren wordt Yello uitgerold binnen de hoofdkantoren van ABN AMRO.

Met Yello heeft ABN AMRO een flexibel werkconcept waarin HR, IT en Facilitaire services direct bijdragen aan een werkplekomgeving waarin de gebruiker kan excelleren. Yello draagt bij aan onze doelstelling voor een betere samenwerking tussen afdelingen en onze doelstelling Top Class Employer te zijn. Met Hospitality Group hebben we het Yello concept ontwikkeld tot wat het nu is.Verantwoordelijk productmanager Steije Tadema

Projectgegevens

Opdrachtgever
ABN AMRO
Locatie
Meerdere locaties
Projecttype
Ontwikkelen werkplekconcept

Meer informatie