Optimaliseren-regiehttps://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/01/Optimaliseren-regie-300x180.jpg

Optimaliseren regie APG

Optimaliseren regie APG
Optimaliseren regie APG

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/01/Optimaliseren-regie-300x180.jpg

APG vroeg Hospitality Group in 2013 te ondersteunen bij het verder optimaliseren van de regieorganisatie. Onderdelen hiervan waren het herdefiniëren van functies en de structuur, het beschrijven van de functie- en competentieprofielen en het aantal fte. Dit heeft geresulteerd in een nog efficiëntere en effectievere structuur voor FM en RE.

Eerder was Hospitality Group in 2009 betrokken bij de inrichting van de strategie en inrichting van de facilitaire organisatie na de fusie van APG en Cordares. Onderdeel van de nieuwe strategie was het verder uitbesteden van de operationele diensten gebaseerd op een positieve business case. Hospitality Group begeleidde APG bij  de outsourcing van de Restauratieve Diensten.

In 2011 hebben we een gedetailleerde review uitgevoerd op de stand van zaken van de implementatie van de organisatieblauwdruk van 2009. Dit is de basis geweest voor de herijking van de strategische koers alsook het meerjarenprogramma tot  en met 2015.

Projectgegevens

Opdrachtgever
APG

Meer informatie