https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2022/07/TerGooi-MC-300x180.jpg

Programmamanager ‘Werken in nieuw Tergooi’ bij Tergooi MC

Programmamanager ‘Werken in nieuw Tergooi’ bij Tergooi MC
Programmamanager ‘Werken in nieuw Tergooi’ bij Tergooi MC

Auteur:

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2022/07/TerGooi-MC-300x180.jpg

Tergooi MC is het ziekenhuis van de regio Gooi- en Vechtstreek. De Raad van Bestuur heeft Hospitality Group gevraagd invulling te geven aan de rol van programmamanager voor ‘Werken in Nieuw Tergooi’.

Nieuwe hoofdlocatie

De vraag om in te spelen op de vernieuwingen in de zorg leidde tot het besluit te bouwen aan een nieuwe hoofdlocatie in Hilversum, in de bosrijke omgeving van Monnikenberg. Daar wordt in 2023 alle acute, intensieve zorg (zoals spoedeisende hulp (SEH), operatiekamers, intensive care, radiologie, dialyse, endoscopie en dagbehandeling), de kliniek en een groot deel van de poliklinieken van de huidige locaties van Blaricum en Hilversum geconcentreerd.

Nieuwe manieren van werken

De compacte nieuwbouw wordt ontwikkeld en gevormd rondom de patiënt. Dit betekent dat we kijken naar een patiëntgerichte manier van zorgverlening en het zorglogistieke proces daarop afstemmen. Met het programma ‘Werken in Nieuw Tergooi’ ontwikkelen we op basis van verschillende zorgstromen nieuwe manieren van werken in de nieuwbouw. Deze zijn onderverdeeld in kliniek, polikliniek, acuut & intensief, diagnostiek & beeldvorming, ondersteunend en behandelcentrum.

Project- en lijnorganisatie werken met elkaar samen om de verschillen in manieren van werken nu en in de toekomst met elkaar te vergelijken en te herijken. De uitkomsten vertalen we naar de effecten op bedrijfsvoering (waaronder financiën, organisatie inrichting, capaciteitsinrichting, opleiden), een scholings- en opleidingsplan en een haalbare exploitatiebegroting.

Hospitality Group adviseert ook de programmaorganisatie ‘Bouwen aan Tergooi’ over een breed scala aan onderwerpen voor de ingebruikname van de nieuwbouw en de continuïteit van zorg en dienstverlening.

Op de foto zie je Peter Elders (programmavoorzitter Bouwen aan Tergooi) van Tergooi en Maud Keukens en Rutger van Wijk van Hospitality Group die de rollen van projectmedewerker en programmamanager Werken in Nieuw Tergooi invullen.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Tergooi Medisch Centrum
Locatie
Hilversum
Projectgrootte
70.000 m2
Gerealiseerd
2020 - heden

Meer informatie