https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2022/09/FMH-wagenpark-elektrisch-300x180.jpg

Projectleider elektrificatie wagenpark bij FMHaaglanden

Projectleider elektrificatie wagenpark bij FMHaaglanden
Projectleider elektrificatie wagenpark bij FMHaaglanden

Auteur:

Nederland heeft als doel om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Dit ambitieuze doel van de Rijksoverheid zorgt bij veel overheidsinstanties voor een complete verduurzaming van bedrijfsprocessen. FMHaaglanden, één van de grootste facilitaire dienstverleners voor de Rijksoverheid, heeft zich gecommitteerd aan deze doelstelling en is volop in ontwikkeling om haar diensten circulair en CO2-neutraal in te richten.

Onderdeel van de diensten is het beheren van het wagenpark voor de afdeling Personenvervoer. Deze afdeling is onder andere verantwoordelijk voor het vervoer van bewindspersonen en de ambtelijke top van Nederland. Het doel in 2020 was om 20 procent van het wagenpark te elektrificeren. In 2028 moet het wagenpark volledig elektrisch zijn. Kevin Verkerke werd via Hospitality Group als projectleider verantwoordelijk voor het behalen van de 20-procentdoelstelling. Ook ontwikkelde hij een plan om het wagenpark voor 2028 volledig te elektrificeren. Dit deed hij voor vijf locaties in Den Haag.

Meer dan 20 procent

Om ervoor te zorgen dat een vijfde van het wagenpark elektrisch werd, moest een grote sprong voorwaarts worden gemaakt, want nog maar weinig auto’s waren volledig elektrisch. Om hier verandering in te brengen, zorgde Kevin voor draagvlak en heldere communicatie binnen de organisatie. Ook moesten elektrische auto’s worden aangeschaft. Desondanks is het doel meer dan gehaald: eind 2020 was maar liefst bijna 35% van het wagenpark elektrisch. De grootste uitdaging was misschien wel het plaatsen van de laadpalen. “Dat is een complex verhaal met veel afhankelijkheden”, geeft Kevin aan.

Interessante puzzel

Wie denkt dat het een kwestie is van een aantal laadpalen plaatsen, heeft het mis. Kevin legt uit waarom er veel afhankelijkheden zijn. “Het plaatsen van laadpalen voor de vervoersgerechtigden (ambtelijke top en de bewindspersonen) is een grote uitdaging. Er zijn veel verschillende afdelingen en leveranciers bij betrokken. Standaard laadpalen voldoen in de meeste gevallen niet. Voor vervoersgerechtigden is het namelijk erg belangrijk om snel te kunnen laden. Daarvoor zijn snelladers nodig. Dit brengt een extra uitdaging met zich mee. Een snellader vraagt extra capaciteit van het gebouw, terwijl die capaciteit niet binnen alle gebouwen direct aanwezig is. Daarbij is de regelgeving voor het plaatsen van laadpalen in parkeergarages aangescherpt. Met een behoefte om op korte termijn op vijf locaties snelladers te realiseren is het al snel een uitgebreide, maar interessante puzzel.”

Op naar 100 procent

In 2021 heeft Kevin gewerkt aan een stevige basis om te groeien naar een volledig elektrisch wagenpark. Omdat het traject aan snelle veranderingen onderhevig is, is in het plan vooral gekeken naar wat op korte termijn gerealiseerd kan worden. Onderdeel hiervan is de verdere uitrol van de laadpalen, maar ook het inzetten van alternatieven, zoals waterstof-elektrische-auto’s.

“Ik ben blij dat het wagenpark al voor 35 procent uit elektrische auto’s bestaat. Daarmee is het oorspronkelijke doel van 20 procent ruimschoots behaald. Het is nu aan FMHaaglanden om door te groeien naar een volledig geëlektrificeerd wagenpark. De noodzaak om te verduurzamen groeit met de dag, dus ik ben optimistisch over het vervolg,” besluit Kevin.

Reststoffenverwerking en FMH Duurzame Spelen

Naast dit project voerde Kevin ook bij twee locaties uitgebreide grondstoffenanalyses uit om een circulaire slag te maken ten behoeve van het afvalbeheer. Verder heeft Kevin een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de serious game FMH Duurzame Spelen waarbij alle FMH-medewerkers op een leuke manier zijn meegenomen in de duurzaamheidsopgave.