https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2018/08/shutterstock_662834350_1000x600-300x180.jpg

Regie-ontwerp voor Vivent

Regie-ontwerp voor Vivent
Regie-ontwerp voor Vivent

Auteur:

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2018/08/shutterstock_662834350_1000x600-300x180.jpg

Vivent is een brede zorgaanbieder met vijf zorgcentra in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Op deze locaties bieden zij specialistische behandelaars zoals fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, thuiszorg, kraamzorg, kinderopvang en dagbehandeling en –besteding. Bij Vivent werken bijna 1.500 mensen en ruim 700 vrijwilligers.

De afgelopen jaren zijn de facilitaire diensten binnen Vivent hoofdzakelijk decentraal (op locatieniveau) georganiseerd. Sinds 1 december 2017 is een centrale Manager Facilitair aangesteld. De aandachtsgebieden zijn op hoofdlijnen: huisvesting & vastgoed, inkoop, receptiediensten, huismeestertaken, eten & drinken, schoonmaak en linnen. De dienstverlening wordt grotendeels met eigen medewerkers uitgevoerd, alleen de schoonmaak van de algemene ruimten is uitbesteed.

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de Manager Facilitair is om de integraliteit terug te brengen in de dienstverlening zonder de afstand naar de zorg en cliënt te vergroten of de dienstverlening te schaden. De integraliteit moet in ieder geval leiden tot een verbeterde continuïteit, kwaliteit, naleving van wet- en regelgeving en efficiëntie.

Hospitality Group is gevraagd een optimale organisatie voor facility management uit te werken. Op basis van documentatie en interviews hebben wij de situatie van Vivent en de belangrijkste aandachtsgebieden (sterktes, verbeterpotentieel, kansen, etc.) in kaart gebracht. Tijdens drie werksessies hebben we invulling gegeven aan de strategische kaders en doelen voor het regiemodel, de scope van de dienstverlening, de besturingsprincipes, de regierollen en een organisatieontwerp. De highlights van de nieuwe organisatie zijn een centrale technische dienst, facilitaire locatiebeheer op alle zorgcentra, een ingerichte FMIS en het terughalen van facilitaire taken uit de zorg.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Vivent
Locatie
‘s-Hertogenbosch
Gerealiseerd
April - juni 2018

Meer informatie