Revitalisering PI Bankenbosch

Revitalisering PI Bankenbosch
https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/11/bezoekzaal-300x180.png

Hospitality Group heeft in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf het ontwerp gemaakt voor de inrichting van een aantal paviljoens op de Penitentiaire Inrichting Bankenbosch in Veenhuizen.

Een positief leef- en werkklimaat is een belangrijk uitgangspunt voor een goede en veilige sfeer binnen de PI.  Daarom is het interieurontwerp aan de hand van de omgevingspsychologie uitgewerkt en onderbouwd. De focus lag bij de uitwerking op het kleur- en materiaalgebruik en de inrichting van belangrijke ruimtes, zoals de entree, de bezoekerszaal, de stilteruimte en de huiskamers.

Ontwerpen vanuit omgevingspsychologie

Hospitality Group heeft de opdracht vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De ontwerpen zijn gebaseerd op drie richtlijnen vanuit de omgevingspsychologie om het werk- en leefklimaat te bevorderen: normaliseren, socialiseren en de-institutionaliseren.

De theorieën van de omgevingspsychologie vormen de rode draad om de toets tussen theorie en praktijk (huidige ervaringen en wensen) te kunnen waarborgen. Denk aan een optimale balans tussen onder- en overstimulatie en het stimuleren en verrijken van passend gedrag.

De kracht van omgevingspsychologie is om een combinatie van (architectonische) elementen zoals natuurlijke elementen, kleurgebruik en akoestiek, in een ruimte toe te voegen of aan te passen, waardoor bijvoorbeeld een (psychologisch) kenmerk positief wordt bevorderd of verminderd.

In justitiële omgevingen geldt een aantal randvoorwaarden waar altijd aan voldaan moet worden, zoals het continu waarborgen van veiligheid en wet- en regelgeving.

Positief werk- en leefklimaat

Om tot een positief werk- en leefklimaat te komen dat past bij de gebruikers, activiteiten en de omgeving van PI Bankenbosch zijn de volgende ontwerpuitgangspunten geformuleerd:

  • Verbinding met de natuur (visueel)
  • Natuurlijke referenties
  • Samen
  • Kindvriendelijk
  • Warm materiaalgebruik
  • Goede akoestiek
  • Herkenbaarheid in kleurgebruik
  • Transparantie

Resultaat

Het project is als een compleet rapport met de analyse van ontwerpuitgangspunten per functie/ruimte opgeleverd. Het ontwerp is per ruimte uitgewerkt in een Look & Feel met fotorealistische renderingen. Daarnaast hebben we ook een compleet advies opgeleverd per ruimte met de vloer- en wandafwerking en los en vast meubilair.

Op de presentaties hebben we zeer positieve reacties mogen ontvangen en het project is door de opdrachtgever met een 9 beoordeeld.

Kleurenleer

De tak van de psychologie die zich specifiek bezighoudt met de symbolische betekenis, duiding en werking van kleuren wordt kleurenpsychologie genoemd. Kleur valt op en wordt doorgaans als belangrijk element van de omgeving ervaren. Aan bewijsmateriaal over de relatie tussen specifieke omstandigheden, kleuren, humeur en welzijn is verrassend genoeg een tekort. Het gaat om de perceptie van kleur in relatie tot ‘arousal’; prikkels die leiden tot een bepaalde reactie.

Felle kleuren leiden bijvoorbeeld tot meer prikkels, omdat ons visueel zicht meer getriggerd wordt om deze kleuren te zien. In dit onderzoek geven we advies op basis van de kleurenleer van Itten (1960), waarin onderzoek is gedaan naar kleurcontrasten en tonen. In het theoretisch kader worden de kleuren en de werking daarvan op de mens uitgebreid beschreven.

In ons advies hebben we deze kleurenleer toegepast. De kleuren zijn per ruimte gekozen, afhankelijk van het gewenste gedrag in de desbetreffende ruimte. We hebben zowel gekeken naar het publiek als de functionaliteiten van een ruimte om een goed advies te kunnen geven.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf
Locatie
Veenhuizen
Projectgrootte
500 m2 per paviljoen
Gerealiseerd
Juni - augustus 2020

Meer informatie