Service Design bij LEFhttps://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2017/02/training-development-300x180.jpg

Service Design voor LEF Future Center

Service Design voor LEF Future Center
Service Design voor LEF Future Center

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2017/02/training-development-300x180.jpg

LEF Future Center is onderdeel van Rijkswaterstaat en faciliteert jaarlijks zo’n 350 groepssessies in opdracht van overheden. Het doorbreken van oude denkpatronen en creëren van nieuwe inzichten staat in deze sessies centraal.

Elke sessie bij LEF vraagt naast  inhoudelijke voorbereiding ook sterke facilitaire ondersteuning. De kwaliteit van deze facilitaire dienstverlening is zeer bepalend voor de mate van hospitality die bezoekers ervaren en verhoogt daarnaast de klantwaarde van de sessies. Daarom heeft LEF aan Hospitality Group gevraagd om de facilitaire processen in kaart te brengen en een advies te geven voor de optimalisatie van het service design van LEF Future Center.

Optimaal service design & intuïtieve dienstverlening

Hospitality staat hoog in het vaandel bij LEF Future Center. Hospitality wordt het beste overgebracht met een heldere procedure en een sterk samenspel tussen verschillende medewerkers en facilitaire partijen. De dienstverlening moet intuïtief zijn en passen als een op maat gemaakte jas. Kortom: Het service design moet optimaal aansluiten op de wensen en behoeften van bezoekers.

Verspillingen & quick wins

Sinds Hospitality Group bij ons aan de slag is komen zaken ineens in beweging. We kunnen nu nóg klantgerichter faciliteren.Robert Verheule – Adviseur Leren & Ontwikkelen, Rijkswaterstaat

Hospitality Group maakt samen met LEF op een interactieve manier inzichtelijk waar in de processen zich strategische spanningen bevinden, welke inefficiënties (verspillingen) in het traject zitten en waar quick wins te behalen zijn. Dit doen we met behulp van tools uit de Lean-methodiek, maar vooral ook door de processen van dichtbij te observeren en door veel met medewerkers en bezoekers te praten. Daarnaast kijkt Hospitality Group ook hoe  spanningen en inefficiënties zich verhouden tot de lopende contracten met bijvoorbeeld catering en andere facilitaire diensten.

Klantwaarde centraal

Onze bevindingen vertalen we in verbeterpunten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarnaast doen we aanbevelingen voor het al dan niet aangaan van nieuwe contracten voor bepaalde diensten en maken we een concreet werkplan. Door inefficiënties (verspillingen) weg te nemen zien we nu al veel meer ruimte  ontstaan voor het creëren van klantwaarde. Inhoud en proces versterken elkaar op die manier optimaal.

Persona’s

Eén van de tools die Hospitality Group gebruikt om klantwaarde en beleving te optimaliseren is het persona-onderzoek. Met een korte en sterk gevisualiseerde enquête brengen we de voorkeuren, wensen en behoeften van gebruikers in kaart. Door deze mee te nemen in het ontwerpproces sluiten onze concepten niet alleen aan op het werk dat mensen doen, maar ook op wie ze zijn en waar zij zich goed bij voelen. Zo helpen wij organisaties om elke dag het beste uit medewerkers naar boven te halen.

Meer weten?

Wilt u ook toe naar een meer intuïtieve dienstverlening of denkt u dat uw facilitaire processen ook beter kunnen worden afgestemd op uw klant of bezoeker? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor uw organisatie tijdens een vrijblijvende kennismaking.

Wat doen wij nog meer voor LEF Future Center?

Naast het optimaliseren van het service design heeft Hospitality Group LEF de afgelopen periode ondersteund bij het scherpstellen van de kernwaarden en propositie. Ook hebben wij LEF geholpen om de ontvangst en foyer van het Future Center beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van bezoekers.

 

Hospitality Group heeft ons geholpen om de vinger te kunnen leggen op wat er nou precies ‘niet loopt’ binnen ons service design. Zelf liepen we hierop keer op keer vast. Nu hebben we nieuwe inzichten en gaan we weer vooruit. Wij werken echt samen met Hospitality Group aan deze oplossing. De kracht zit hem in de aanpak, die is lean en interactief.Arnold Koning – Kwartiermaker LEF Future Center

Projectgegevens

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
Locatie
Utrecht

Meer informatie