Sourcingstrategie Altrecht

/
/
/
Sourcingstrategie Altrecht

Altrecht is een geestelijke gezondheidsorganisatie voor mensen met een ernstige en complexe psychische aandoening. Hospitality Group ondersteunde Altrecht bij de ontwikkeling van een sourcingstrategie en de daaropvolgende aanbesteding. Dit om de kwaliteit van de dienstverlening en processen te verbeteren én om een betere aansluiting te vinden met de behoeften van de zorgeenheden.

Context

Jaarlijks behandelt Altrecht met meer dan 2.000 medewerkers ruim 25.000 mensen verspreid over meerdere locaties in Midden-Nederland. Eind 2017 zette de afdeling Vastgoed en Facilitair (V&F) de eerste stappen om haar sourcingstrategie voor de facilitaire dienstverlening te herijken. De centrale vraag was: “Welke dienstverlening is waar nodig, wat kan de markt daarin betekenen, wat doen we zelf en hoe organiseren we dat?”

Aanpak

Wij brachten de huidige situatie in kaart en formuleerden samen met Altrecht een viertal sourcingdoelen . Deze doelen vormden de basis voor het verkennen en beoordelen van mogelijke sourcingmodellen. Uit een breed spectrum aan modellen (variërend van volledig eigen beheer tot en met IFM) kwam het multi-service model voor Altrecht als best passende model naar voren.

Unieke keuze

Na detaillering van het multi-service model is de dienstverlening verspreid over drie pakketten gecontracteerd aan gespecialiseerde dienstverleners voor hard service, soft services en cliëntencatering. Ook de diensten in eigen beheer zijn overgedragen aan de geselecteerde dienstverleners. Een unieke keuze: in de Nederlandse cure én care markt zijn door de complexiteit van de omgeving en de verwevenheid met het primaire proces maar weinig organisaties die deze stap hebben gezet.

Meer

Sourcing & organization

Gebouw­propositie, serviceconcept en community voor Oval Tower

Horeca-aanbesteding en FM-contractbenchmark voor stichting Fonds 1818

Toekomstbestendig en duurzaam FM bij Gemeente Venlo

IFM tender bij een financiële instelling

Aanbestedingen EDGE Amsterdam West voor APG

Serviceconcept en tender voor Winthontlaan 1

Integraal onderzoek naar thuis­werken bij Rijks­waterstaat

Tender­begeleiding bij COTY

Duurzame aanbesteding Stichting Maatvast

Actualisatie FM service levels voor KLM

Sourcingstrategie en regie­ontwerp voor Deloitte

Multiservice tenders bij Vereniging Eigen Huis

Integrated Facility Management (IFM) bij Stater

Regie-ontwerp FM voor Vivent

Performance management bij Thales Nederland

Nieuw FM besturings­model Rijksuniversiteit Groningen

Meer

16

Sourcing & organization

Toon alle projecten
16

Gebouw­propositie, serviceconcept en community voor Oval Tower

Horeca-aanbesteding en FM-contractbenchmark voor stichting Fonds 1818

Toekomstbestendig en duurzaam FM bij Gemeente Venlo

IFM tender bij een financiële instelling

Aanbestedingen EDGE Amsterdam West voor APG

Serviceconcept en tender voor Winthontlaan 1

Integraal onderzoek naar thuis­werken bij Rijks­waterstaat

Tender­begeleiding bij COTY

Duurzame aanbesteding Stichting Maatvast

Actualisatie FM service levels voor KLM

Sourcingstrategie en regie­ontwerp voor Deloitte

Multiservice tenders bij Vereniging Eigen Huis

Integrated Facility Management (IFM) bij Stater

Regie-ontwerp FM voor Vivent

Performance management bij Thales Nederland

Nieuw FM besturings­model Rijksuniversiteit Groningen

Meer

16

Sourcing & organization

Gebouw­propositie, serviceconcept en community voor Oval Tower

Horeca-aanbesteding en FM-contractbenchmark voor stichting Fonds 1818

Toekomstbestendig en duurzaam FM bij Gemeente Venlo

IFM tender bij een financiële instelling

Aanbestedingen EDGE Amsterdam West voor APG

Serviceconcept en tender voor Winthontlaan 1

Integraal onderzoek naar thuis­werken bij Rijks­waterstaat

Tender­begeleiding bij COTY

Duurzame aanbesteding Stichting Maatvast

Actualisatie FM service levels voor KLM

Sourcingstrategie en regie­ontwerp voor Deloitte

Multiservice tenders bij Vereniging Eigen Huis

Integrated Facility Management (IFM) bij Stater

Regie-ontwerp FM voor Vivent

Performance management bij Thales Nederland

Nieuw FM besturings­model Rijksuniversiteit Groningen