Strategyhttps://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/07/Strategie-300x180.jpg

Sourcingsstrategie en ontwerp regieorganisatie voor Deloitte

Sourcingsstrategie en ontwerp regieorganisatie voor Deloitte
Sourcingsstrategie en ontwerp regieorganisatie voor Deloitte

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/07/Strategie-300x180.jpg

Deloitte  heeft haar facilitaire diensten in Nederland al 10 jaar IFM-uitbesteed. Ondanks dat Deloitte tevreden is over de dienstverlening van haar huidige IFM-partner kijkt zij kritisch naar de het toekomstige ideale sourcingsmodel. Om deze analyse uit te voeren is aan Hospitality Group gevraagd Deloitte hierbij te ondersteunen.

De opdracht is gestart met een assessment van de huidige situatie waarbij naast een documentstudie een tiental interviews zijn afgenomen met verschillende stakeholders binnen Deloitte, waaronder ook de interne klanten. Met het managementteam van Deloitte Workplace Services zijn sourcingsdoelen benoemd en geprioriteerd en er zijn verschillende sourcingscenario’s geïnventariseerd en uitgewerkt. De verschillende sourcingscenario’s zijn in een gezamenlijke workshop beoordeeld.

Het preferente scenario is vervolgens uitgewerkt waarbij onder andere een gedetailleerde businesscase is opgesteld en een marktanalyse is gemaakt. Ook is het bij het preferente sourcingscenario passende ontwerp voor de toekomstige regieorganisatie gemaakt en uitgewerkt in rollen, functies en competenties.

Het resultaat is een kwalitatief en kwantitatief onderbouwde sourcingsstrategie en een ontwerp voor de regieorganisatie met veel draagvlak binnen Deloitte Workplace Services.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Deloitte
Projecttype
Sourcing strategie & ontwerp regieorganisatie

Meer informatie