https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/02/Schoonmaak-300x180.jpg

Sourcingstrategie schoonmaak voor ROC van Amsterdam en Flevoland

Sourcingstrategie schoonmaak voor ROC van Amsterdam en Flevoland
Sourcingstrategie schoonmaak voor ROC van Amsterdam en Flevoland

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/02/Schoonmaak-300x180.jpg

Het ROC van Amsterdam en Flevoland is het grootste ROC van Nederland en bestaat uit een 8-tal zelfstandige MBO Colleges. Circa 40.000 studenten uit MBO en voortgezet onderwijs worden opleidingenverzorgd. Voor facility management hebben de verschillende MBO Colleges een relatief grote mate van autonomie om maximaal tegemoet te komen aan de lokale verscheidenheid. Over de schoonmaak bestaat bij de meeste MBO Colleges al geruime tijd ontevredenheid. De opeenvolgende Europese aanbestedingen en de ontwikkeling van een input naar een output contract brachten hierin nog geen verandering. Hospitality Group ontwikkelde daarom samen met het ROC een sourcingstrategie voor de schoonmaakactiviteiten.

In nauw overleg met de directies en facility managers van de MBO Colleges is besloten schoonmaak in de toekomst anders te organiseren en anders aan te besteden. Zo experimenteren een aantal pilot locaties met het verbreden van de scope van schoonmaak (handyman-diensten, taakintegratie met andere facilitaire diensten, logistieke activiteiten, e.d.). Waar mogelijk vinden verschuivingen plaats naar dagschoonmaak. Gezamenlijk is gekozen voor een aanbesteding op basis van concurrentiegerichte dialoog. In combinatie met de BVP-methodiek zorgt dit voor optimale benutting van de kennis van de schoonmaakbedrijven en daarmee voor werkende oplossingen. Hospitality Group begeleidt als adviseur en projectmanager het ROC bij de transitie.

Projectgegevens

Opdrachtgever
ROC van Amsterdam en Flevoland
Projecttype
Sourcingstrategie schoonmaakactiviteiten
Gerealiseerd
2014 - 2015

Meer informatie