/
/
/
Beheer en exploitatie MFA West Kerkrade
Home / Projecten / Sport, leisure & society / Beheer en exploitatie MFA West Kerkrade

Beheer en exploitatie MFA West Kerkrade

De gemeente Kerkrade heeft jarenlang gewerkt aan de revitalisering van de wijk Kerkrade West. Gelijktijdig en in samenhang is gewerkt aan de herstructurering van de woningvoorraad, de openbare ruimte en de sociale (infra)structuur. Hospitality Group heeft de gemeente ondersteund bij de ontwikkeling van een opzet voor beheer en exploitatie van MFA West.

Multifunctionele wijkaccommodatie

Eén van de onderdelen van het programma was de omvorming van een voormalig kerkgebouw tot een multifunctionele wijkaccommodatie. Die accommodatie (MFA West) heeft tot doel om het verenigingsleven in de wijk goede huisvesting te bieden en om de maatschappelijke partners voor welzijn en zorg een uitvalsbasis te bieden. Ook een inloopfunctie is één van de doelstellingen.

Oprichting coöperatie

De noodzaak om de wijk een impuls te geven en de noodzaak van samenwerking tussen verenigingen, gemeente en maatschappelijke partners hebben hun beslag gekregen in de oprichting van een coöperatie. Alle partijen hebben een vertegenwoordiging gekregen in die coöperatie, die verantwoordelijk is voor het inhoudelijke programma en voor het dagelijkse beheer. Beheertaken worden uitgevoerd door een combinatie van betaalde beheerders, cliënten van zorginstellingen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers. Deze opzet is onlangs geëvalueerd. Daaruit bleek dat MFA West de inhoudelijke doelstellingen (meer dan) waarmaakt en dat de exploitatieresultaten volgens verwachting waren.

Samenwerking

In dit project hebben wij nauw samengewerkt met medewerkers van de gemeente, van de maatschappelijke partners en vertegenwoordigers van de verenigingen. De moed van al deze partijen om gezamenlijk, in de vorm van een coöperatie, de verantwoordelijk te nemen voor beheer en exploitatie van MFA West, is ronduit bijzonder te noemen.

Meer

Sport, leisure & society

Programma maatschappelijke voorzieningen Zwolle

Sportbeleid Gemeente Vijfheerenlanden

Raalte Sportief & Gezond

Duurzaam sportpark Gemeente Leerdam

Meer

4

Sport, leisure & society

Toon alle projecten
4

Programma maatschappelijke voorzieningen Zwolle

Sportbeleid Gemeente Vijfheerenlanden

Raalte Sportief & Gezond

Duurzaam sportpark Gemeente Leerdam

Meer

4

Sport, leisure & society

Programma maatschappelijke voorzieningen Zwolle

Sportbeleid Gemeente Vijfheerenlanden

Raalte Sportief & Gezond

Duurzaam sportpark Gemeente Leerdam