Tevredenheidsonderzoekhttps://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/03/Tevredenheidsonderzoek_02-300x180.jpg

Tevredenheidsonderzoek voor De Nederlandsche Bank

Tevredenheidsonderzoek voor De Nederlandsche Bank
Tevredenheidsonderzoek voor De Nederlandsche Bank

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/03/Tevredenheidsonderzoek_02-300x180.jpg

Sinds 2011 voert Hospitality Group jaarlijks onderzoek uit onder de medewerkers van DNB naar hun tevredenheid over de facilitaire dienstverlening. Door ingezette acties stijgt de tevredenheid ieder jaar.

De scope van het onderzoek zijn alle 18 facilitaire diensten, zoals receptie, restaurant, automatenvoorziening, schoonmaak en servicepunt. Het onderzoek is in juni 2015 uitgezet onder alle 1700 medewerkers van DNB door middel van een digitale enquĂȘte.

DNB gebruikt de resultaten om een vergelijking te maken met voorgaande jaren en de toekomstige strategie verder vorm te geven. Hiervoor heeft Hospitality Group in 2015 een persona onderzoek toegevoegd om inzicht te krijgen in de drijfveren van gebruikers van de facilitaire diensten. In een werksessie met het MT zijn we dieper ingegaan op de relatie tussen de tevredenheidsscores, de drijfveren van medewerkers, het belang dat aan diensten wordt gehecht en het kostenniveau.

In 2016 laat DNB naast de facilitaire dienstverlening ook de ICT dienstverlening onderdeel uitmaken van het onderzoek.

Projectgegevens

Opdrachtgever
De Nederlandsche Bank
Projecttype
Tevredenheidsonderzoek

Meer informatie