https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2017/07/Transitiemanagement-300x180.jpg

Transitiemanagement ondersteuning bij UWV

Transitiemanagement ondersteuning bij UWV
Transitiemanagement ondersteuning bij UWV

Auteur:

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2017/07/Transitiemanagement-300x180.jpg

UWV is vier jaar geleden gestart met het als een geheel aanbesteden van vier facilitaire diensten in een geïntegreerd dienstverleningsconcept. Het land is hierbij opgesplitst in twee kavels waar op elke kavel een leverancier opereert. Nu, na de ervaring van een intensieve samenwerking met de leveranciers, wil UWV de ingezette weg voorzetten. De scope van het dienstverleningsconcept wordt uitgebreid met vier diensten in de vorm van een Europese aanbesteding Multiservices 2.0.

Transitiemanagement

Hospitality Group ondersteunt UWV en de beide suppliers bij de transitie door het leveren van een onafhankelijk transitieteam bestaande uit een Programmamanager, een PMO (project management ondersteuner) en een bijbehorende Quality Assurance rol voor het borgen van kwaliteit en continuïteit. Deze transitie pakken we aan met een door onszelf ontwikkelde methode. Deze methode gaat uit van een integrale programmatische benadering, een transitie op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau en een samenwerking tussen partijen in het werken in een sporenmodel. De transitie leidt tot een toegevoegde waarde voor het primaire proces van UWV en een goede duurzame samenwerking tussen de drie partijen, waarbij op tactisch-strategisch niveau voortdurend wordt gestuurd op het realiseren van de gezamenlijke ambities.

Onze Young Professional Christel

Momenteel is onze Young Professional Christel voor deze transitie aan de slag als PMO. In deze rol ondersteunt zij het proces op alle vlakken door het beheersen van de processtappen en het bewaken van tijd en kwaliteit. Daarnaast ontwikkelt Christel een toolkit voor het borgen van alle genomen stappen, besluiten en middelen van de methode Transitiemanagement©.

Projectgegevens

Opdrachtgever
UWV
Locatie
Amsterdam
Gerealiseerd
September 2016 – Juli 2017

Meer informatie