https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2022/11/IMG_0987_2000px-300x180.jpeg

Virtuele Polikliniek voor Radboudumc

Virtuele Polikliniek voor Radboudumc
Virtuele Polikliniek voor Radboudumc

Auteur:

Een digitaal consult tussen arts en patiënt is in toenemende mate een goede mogelijkheid. Het Radboudumc speelt graag in op deze toenemende mate van digitalisering van consultafspraken en op een duurzame, innovatieve en toekomstige ontwikkeling van de zorg. Hospitality Group is gevraagd te helpen met de ontwikkeling van een virtuele poliklinische ziekenhuisomgeving.

Gezamenlijke ontwikkeling

Het Radboudumc heeft een inpandig atrium (voorheen De Tuinzaal) als geschikte ruimte aangewezen. Samen met een vertegenwoordiging van gebruikers en professionals zijn belangrijke functies en uitgangspunten vastgesteld, zoals digitaal consult, teamspot, aanlanden, ontspannen, weg uit de reguliere werkomgeving, flexibel en toekomstbestendig.

We ontwikkelde samen met het projectteam van het Projectbureau Bouwzaken, het team inrichting & design en de gebruikersvertegenwoordiging het conceptuele, functioneel, technisch en inrichtingsontwerp. Na overdracht aan het realisatieteam van het Radboudumc bleven we betrokken bij advies en toezicht op de realisatiefase.

Duurzaam ontwerp

De Tuinzaal, oorspronkelijk bedoeld als binnentuin, is de inspiratie geweest voor het ontwerp. Voorzien van een tussenvloer in de vorm van een tuinkas is de ruimtecapaciteit maximaal benut. Modulaire boxen vormen de basis voor de digitale overlegomgeving. Daarnaast zorgen diverse zitvormen, veel beplanting en een ontspannen sfeer voor een extra aantrekkelijke en functionele werkomgeving voor professionals.

Inspirerend

Ir. Mark Cox, Programma manager Strategie, projectbureau bouwzaken Radboudumc: “Hospitality Group heeft het Radboudumc verrast met de uitwerking van het ontwerp. Er is een zeer inspirerend vernieuwend concept gerealiseerd. Dit mede ingegeven door Covid-19 en het op afstand consulteren van patiënten. Radboudumc wil dan ook vooroplopen in de vernieuwing in de zorg. To have a significant impact on healthcare. Het zijn de kleine stappen en veranderingen die bijdragen aan de grotere veranderingen in de zorg.”

Op de foto zie je Ir. Mark Cox (Programma manager Strategie, projectbureau bouwzaken Radboudumc) en Danny Popping (senior interim manager Hospitality Group).

Fotografie : Rylana van der Marel