Werkconcept flexibel werken bij Blue Sky Group

Werkconcept flexibel werken bij Blue Sky Group
https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/09/hm_blueskygroup_amstelveen_hr_01_2000x1200-300x180.jpg

Als eigentijdse werkgever is Blue Sky Group in 2018 begonnen met het opstellen van een nieuw beleid omtrent het flexibel (thuis)werken. In deze eerste fase is het beleid aangescherpt en aangepast, waardoor medewerkers zelf hun werk en privéleven beter en flexibeler op elkaar kunnen afstemmen. Na een brede uitrol van het nieuwe beleid, is Blue Sky Group samen met Hospitality Group gestart met het ontwerpen van het flexibel werkconcept.

Nieuw werkconcept

Het nieuwe werkconcept biedt medewerkers een inspirerende en uitdagende omgeving die ontmoetingen, kennisdeling en samenwerking faciliteert. Blue Sky Group heeft gekozen voor een concept dat is gebaseerd op ‘activity based working’ en ‘individuele keuzevrijheid’. Dit sluit voor Blue Sky Group naadloos aan bij hun nieuwe visie en strategie. Ook is Blue Sky Group hiermee een aantrekkelijke, moderne werkgever en biedt het mogelijkheden voor een efficiëntere bedrijfsvoering.

Activiteit gerelateerd werken

Om het activiteit gerelateerd werken te stimuleren, zijn per vloer aparte zones ingericht voor samenwerken, bellen, ontspanning/recreatie en in stilte werken. Ook is de werkomgeving zo veel mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van iedere afdeling. Daarnaast kunnen werkplekken dankzij het clean desk principe voortdurend flexibel worden gebruikt.

Designprincipes

Voor het ontwerp zijn vier designprincipes opgesteld, die richting geven aan de gewenste beleving voor gebruikers en leiden naar de gestelde doelen. De vier designprincipes zijn:

  • Samen: het nodigt uit om elkaar te ontmoeten en samen te werken.
  • Flexibel: de omgeving is duurzaam en modulair opgebouwd.
  • Eenvoudig: er wordt slim gebruik gemaakt van de ruimte. De (digitale) omgeving helpt professioneel en efficiënt te werken.
  • Persoonlijk: je voelt je snel thuis, ervaart de persoonlijke benadering en vindt voor elke activiteit een geschikte plek.

Pilotverdieping

Blue Sky Group heeft ervoor gekozen om de 4e etage te gebruiken als pilotomgeving. De ingebruikname biedt voor Blue Sky Group de mogelijkheid om het nieuwe concept in al zijn facetten uit te proberen en te ervaren. De pilotomgeving is begin 2020 gerealiseerd en is te zien in de projectimpressie onderaan deze pagina.

Vervolg

Blue Sky Group heeft Hospitality Group gevraagd om het uiteindelijke werkconcept verder vorm te geven. In de komende maanden wordt dan ook de verdere uitbouw naar een hybride werkomgeving ontworpen. In dit ontwikkelproces worden medewerkers actief betrokken, zodat de nieuwe werkomgeving volledig aansluit bij de huidige wensen en behoeften van de organisatie. Denk hierbij aan onderzoek naar het werken in tijden van COVID-19 en het monitoren van de resultaten van de pilotomgeving.

Met veel enthousiasme werken Blue Sky Group en Hospitality Group het uiteindelijke werkconcept verder uit.