Samen succesvol verhuizen bij Radboudumc

Het Radboudumc is per 4 juli verhuisd naar haar nieuwe state-of-the-art hoofdgebouw. Hier vind je klinieken, staf, poliklinieken, de nieuwe hoofdingang en winkeltjes met een totale vloeroppervlakte van circa 45.000 m2. Radboudumc heeft Hospitality Group gevraagd het projectmanagement voor de verhuizing te organiseren.

Collega’s Danny Popping en Vera Peters hebben deze rol ingevuld. Ter voorbereiding op de ingebruikname is 1,5 jaar gewerkt aan de voorbereiding van de verhuizing. De verhuizing is in vier intensieve dagen uitgevoerd, waarbij 23 afdelingen zijn verhuisd met circa 100 verhuisbewegingen. Namens de gebruikers zijn kwartiermakers intensief betrokken. Als afdelingsvertegenwoordiging waren zij verantwoordelijk voor een succesvol verloop van de verhuizing van hun eigen afdeling.

De projectmanagers zorgden voor een duidelijke aanpak met een stappenplan waarin van grof naar fijn werd toegewerkt naar een op de afdeling toegespitst gedetailleerd draaiboek. Vanuit de ondersteunende diensten waren ICT (IM), Medische Technologie (MTKF), Facilitair en Huisvesting aangehaakt. Vanuit deze diensten is een vertaling gemaakt naar de impact per afdeling. Dit heeft naast genoemde draaiboeken geresulteerd in onder meer protocollen voor testen, validatie en vrijgave van (medische) apparatuur en verhuisinstructies voor gebruikers. De intensieve samenwerking zorgde voor een prettige sfeer en een volgens draaiboek verlopen verhuizing. Betrokkenen kijken tevreden terug op een enerverend weekend!