secondmenthttps://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2016/06/recruiter_700x350-300x180.jpg

Recruitment van facilitaire professionals, de mens is zoveel meer dan zijn CV

Recruitment van facilitaire professionals, de mens is zoveel meer dan zijn CV
Recruitment van facilitaire professionals, de mens is zoveel meer dan zijn CV

In de Volkskrant lees ik een artikel van Joris Zwetsloot, waarin hij het vak recruitment vergelijkt met het schuiven van dozen. En hij is helaas niet de enige in mijn omgeving die ons nobele vak zo beziet. In mijn ogen totaal ten onrechte. Maar dat niet iedereen het ‘trucje’ zomaar kan, blijkt wel uit de steeds grotere vraag naar goede en hoogopgeleide recruiters en uit de vele mismatches bij een groot aantal organisaties.

Uit een analyse van de Intelligence Group, uitgevoerd in opdracht van de Hogeschool voor Recruitment, blijkt dat de vraag naar recruiters in het eerste kwartaal van 2016 verder is gestegen. De stijging bedraagt 16% ten opzichte van het laatste kwartaal 2015 en ten opzichte van 2014 is deze zelfs 60%. Waarbij vooral de vraag naar hoger opgeleide recruiters het sterkst steeg. Werkgevers kiezen momenteel vooral voor meer recruiters, terwijl de oplossing ligt in het aantrekken van meer vakbekwame recruiters en slimmere recruitmentoplossingen. “Kwaliteit is echt een issue”, aldus Ellen van Hierden, directeur Hogeschool voor Recruitment.

Ook Yacht signaleerde een opvallende trend in haar onderzoek; bij de meeste vacatures staat niet langer de functie centraal, maar is juist de mens het uitgangspunt. Zo is bijvoorbeeld binnen de overheid de vraag naar bepaalde HR-professionals enorm gestegen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de grote veranderopgave die voor hen ligt. Medewerkers begeleiden en herplaatsen naar ander werk is hiervan een belangrijk onderdeel. Hierbij heb je professionals nodig die echt naar de mens en zijn of haar mogelijkheden kunnen kijken.

Binnen het facility en hospitality werkveld waar ik als partner Interim & recruitment van Hospitality Group dagelijks opereer merk ik het ook. Het type mens staat centraal en niet langer het CV. Opdrachtgevers zoeken niet zozeer een huisvestings-, inkoop- of facility manager. Ze zoeken bepaalde competenties. Ze vragen niet meer naar een HBO Facility Management diploma en vijf jaar hard service werkervaring. Ze vragen naar een verbindende bruggenbouwer met empathische leiderschap skills. Juist dat maakt dat mijn vak van recruitment zoveel meer is dan het schuiven van CV’s (of de spreekwoordelijke dozen). Een echt goede selectie maken uit de kandidaten kan dus niet vanaf een cv. Je moet er op uit als recruiter; het werkveld in!

Het kennen van de markt en de mensen die daarin opereren is essentieel. Een kaartenbak met CV’s heeft immers iedereen met LinkedIn tegenwoordig. Het gaat er om dat je je kandidaten echt kent, weet wat hen drijft en weet hoe ze het beste functioneren in het dagelijks leven. Zorg dat je een reëel beeld hebt van de competenties die de kandidaten meer of minder heeft en weet hoe jouw kandidaten opereren als ze eenmaal aan de slag gaan in een nieuwe functie. Kortom, kennis van de markt en de kandidaat als persoon zijn cruciaal voor de juiste match!