https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2019/05/shutterstock_1272462163-300x180.jpg

Talentmanagement als rode draad

Talentmanagement als rode draad
Talentmanagement als rode draad

The war on talent is on. Er heerst krapte op de arbeidsmarkt, talent is schaars en moeilijk te vinden. Bedrijven proberen zich te onderscheiden door aantrekkelijk werkgeverschap. Boeien en binden 2.0. Wat zijn de vraagstukken voor moderne HR professionals en hoe doen andere organisaties dit? Leren van elkaar en kennis delen. Centraal Beheer Achmea heeft hier samen met TNO en Business Universiteit Nyenrode een programma voor opgesteld: het OPEN netwerk. Samen werken aan antwoorden en creatieve oplossingen op elkaars HR-vraagstukken.

In oktober 2018 ben ik gestart als HR adviseur bij Hospitality Group. Het vinden en ontwikkelen van talent binnen onze organisatie houdt me dagelijks bezig. Via onze pensioenpartner Vrieling Adviesgroep kreeg ik de mogelijkheid om het OPEN-traject te volgen, bestaande uit 3 masterclasses en een co-creatiesessie.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Prof. dr. mr. Leo Witvliet, neemt ons tijdens de eerste masterclass hoog over mee in de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De opvatting over werk verandert, medewerkers krijgen meer autonomie en er wordt meer en meer met zelfsturende teams gewerkt. Het gaat niet meer om baanzekerheid, maar om inkomenszekerheid. Hoewel de toekomst niet te voorspellen is, is de trend naar netwerken en communities duidelijk zichtbaar. Binnen het netwerk gebruik maken van elkaars specialisme voor bepaalde tijd. I need you, you need me, let’s join. Meer weten over onze communities bij Hospitality Group? Lees de blog van Sandy Brouwer (partner training & development) over community learning.

Duurzame inzetbaarheid

Tijdens de tweede masterclass laat Prof. dr. Rob Vinke ons de noodzaak van dit thema zien, zowel voor organisatie als medewerker is ‘motivatie’ het kernwoord. Ieder mens heeft ongeveer drie talenten. Afwisselend zet je talent in, ontwikkel je talent en laat je talent even rusten. Talent komt tot ontwikkeling als er ruimte is (autonomie) en er betekenis (toegevoegde waarde) aan gegeven wordt. Een goede balans tussen het aanwezig talent en de uitdaging in het werkt zorgt voor de juiste flow. Je ziet organisaties veranderen, van industriële organisaties naar projecten en netwerken en in de toekomst naar communities. Elke vorm vraagt om een eigen manier van leiding geven en intelligentie van medewerkers. Van directief naar verdelend leiderschap en van intellectuele intelligentie naar sociale en verbindende intelligentie. Het vraagt om andere skills van mensen. Ook hebben we te maken met verschillende generaties met elk hun eigen kijk op veranderen en leren. De volgende generatie die de arbeidsmarkt zal betreden is in aantocht, de verbinders. Voor hen zal veranderen net zo normaal zijn als ademhalen.

Hoe behoudt een organisatie zijn medewerkers? Van binden en boeien naar verbinden en toegang geven.

Talentmanagement

Dr. Bas Kodden sluit de rij van masterclasses af met het thema talentmanagement. Hoe krijgen we het talent zichtbaar, hoe zetten we iemand aan, hoe komt iemand in die flow? Zijn uitgangspunt: leiderschap en werkmotivatie leiden tot duurzame prestaties.

Mij is bijgebleven: leid als een wolf. Neem de troepen mee, maar loop niet voorop. Ben er als het nodig is, maar neem het niet over. Laat de controle los, ook als het spannend wordt. Medewerkers hebben vertrouwen nodig, oprechte aandacht en af en toe een duwtje in de juiste richting (kaders). De tijd van sturing en controle is voorbij.

97% van de medewerkers begint bevlogen aan een nieuwe baan, na 1,5 jaar geeft 12% aan nog bevlogen te zijn. De gemiddelde professional geeft aan 12% tot 17% van de dag gebruik te maken van zijn talent. Ergens gaat er iets mis. Het begint al bij de werving, vaak wordt er nog te veel naar het cv gekeken. Zelfeffectiviteit, aanpassingsvermogen en de fit met mentale taakeisen zijn de prestatiecriteria van de toekomst.

Wat heeft het OPEN-traject mij gebracht

Er wordt veel geschreven over deze thema’s. Deze masterclasses bieden een wetenschappelijke onderbouwing. Naast enorm veel inspiratie ben ik ook tot het besef gekomen dat we bij Hospitality Group met de juiste dingen bezig zijn. Daarnaast heeft dit traject mij een waardevol netwerk gebracht waar ik in de toekomst nog veel aan zal hebben.

Design Your Career

Creating better places is onze missie om aantrekkelijke en excellent georganiseerde omgevingen voor werken, leren, vrije tijd en zorg te realiseren. Met creatieve en duurzame oplossingen op het gebied van hospitality, facility management, huisvesting en inkoop. Dat doen we door te werken in multidisciplinaire teams. Teams die bestaan uit business analisten, conceptontwikkelaars, projectmanagers, adviseurs en designers. Teams die elkaar uitdagen en beter maken. We besteden aandacht aan de fysieke en mentale fitheid van medewerkers, onder andere met ons vitaliteitsprogramma.

Onder het motto ‘Design Your Career’ richten we bij Hospitality Group ons eigentijds HR-beleid volledig op de ontwikkeling van onze medewerkers en het optimaal benutten van aanwezige talenten. Zo ligt bijvoorbeeld de regie van het gesprek tussen medewerker en leidinggevende en de onderwerpen bij medewerkers. Wat drijft je? Wat is jouw toegevoegde waarde? Zit je lekker in je vel? Voel je je gewaardeerd? Ga je met meer energie naar huis dan waarmee je gekomen bent?

En daarmee staat de ontwikkeling centraal, want uiteindelijk leer je elke dag, een leven lang. Ben je ervan bewust en sta open om het een keer anders te doen, je te stretchen! Als je de dingen blijft doen die je altijd hebt gedaan, krijg je de uitkomst die je altijd hebt gehad (bron: Omdenken). Lees ter inspiratie de blog van mijn collega Joyce Walraven (senior trainer).

Geïnspireerd door mijn verhaal en wil je meer weten? Ik luister graag naar podcasts. Spreekt Design Your Career je aan? We hebben nog vacatures, ik ontmoet je graag!