Adviseur huisvesting

Adviseur huisvesting
Adviseur huisvesting

“Ben jij een professional op het gebied van huisvesting en techniek en wil je met jouw kennis en innovatief vermogen bijdragen aan goed onderwijs voor ruim 13.000 leerlingen? Dan zoeken wij jou!”

De functie

Als adviseur huisvesting van de Veluwse Onderwijsgroep ben je onderdeel van een onderwijsnetwerk van 27 scholen in Apeldoorn en omgeving en van het servicebureau. Onderwijs bieden aan ruim 13.000 leerlingen is de passie die collega’s hier delen. Om ervoor te zorgen dat je collega's op de scholen zich vooral kunnen richten op het primaire proces, het verzorgen van goed onderwijs, worden zij ondersteund door een servicebureau van ongeveer 60 collega’s. Het servicebureau draagt bij aan het onderwijs door vanuit overzicht en verbinding de ondersteunende processen op het gebied van IT, HR, financiën, inkoop, huisvesting, facilitair, communicatie en onderwijskwaliteit vorm te geven. Onderwijs en ondersteuning gaan daarbij hand-in-hand: bedrijfsvoering is een co-creatie tussen de scholen en het servicebureau. Het servicebureau streeft naar hoge kwaliteit en staat onder leiding van vier managers en de directeur bedrijfsvoering. Momenteel bewegen zij zich, qua samenwerking en aansturing, in de overgangsfase van een traditionele lijnstructuur naar een matrixorganisatie. Hier wordt multidisciplinair samengewerkt in proces- of projectteams om zo de dienstverlening te optimaliseren en slagvaardig te blijven. De dienstverlening varieert van operationele dienstverlening tot en met adviseren op strategisch niveau.

In de komende jaren gaat De Veluwse Onderwijsgroep drie vmbo-scholen naar twee locaties voor vmbo-onderwijs brengen. Deze twee locaties worden beurtelings gerenoveerd en toekomstbestendig gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Als adviseur huisvesting heb jij een belangrijke bijdrage in dit project genaamd Vmbo-Next. Daarnaast ben jij het vaste aanspreekpunt voor vijf voortgezet onderwijsscholen. Hier ben je verantwoordelijk voor het organiseren, plannen, monitoren en controleren van de centrale beheerstaken op het gebied van huisvesting (technisch onderhoud, MJOP), facilitair en inkoop. Je helpt collega’s op de scholen bij huisvestings- en facilitaire vraagstukken om hun eigenaarschap te vergroten in het afhandelen van alledaagse problemen. Bij complexere huisvestings- en facilitaire vraagstukken pak je zelf de regie en zorg je, in afstemming met de school, voor een goed eindresultaat. Vanuit de 2e lijn los je tijdig problemen op zodat doorlooptijden van meldingen zo kort mogelijk gehouden kunnen worden. Je werkt jezelf in op actuele en nieuwe onderwerpen, maakt analyses en adviseert de scholen bij innovaties in jouw vakgebied. Je werkt nauw samen met de collega’s van het team Huisvesting, Facilitair & Inkoop en de servicedesk. In samenwerking met hen coördineer en bewaak je (een gedeelte) van de jaarlijkse investeringsprojecten. Jouw rol is zowel coördinerend als adviserend van aard.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor gebouwenbeheer (MJOP), technisch onderhoud, energiemanagement, inkoop en duurzaamheid voor vijf voortgezet onderwijsscholen
 • Medeverantwoordelijk voor het beheer van de vastgoedportefeuille en actief bijdragen aan de optimalisatie van vastgoed-, facilitaire- en inkoop gerelateerde processen
 • Bijdrage leveren aan het project Vmbo-Next
 • Adviseren van collega’s op het gebied van huisvesting
 • Medeverantwoordelijk voor contractmanagement op het gebied van gebouwenbeheer

Wie ben jij?

Jij bent een expert op het gebied van huisvesting en techniek maar hebt ook affiniteit met onderwijs, facilitair en inkoop. Jij bent vaardig in het beoordelen van technische consequenties, onderhoudsprojecten en vernieuwings- en vervangingsaanvragen. Daarnaast ben je op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en veiligheids- en inspectierichtlijnen. Maar ook onderwerpen op het gebied van innovatie zoals duurzaamheid spreken jou erg aan. Als spin in het web stimuleer jij overlegmomenten met alle facilitaire contactpersonen voor een optimale en functionele samenwerking tussen scholen. Samenwerken vind jij belangrijk, maar jij bent daarnaast ook uitstekend in staat zelfstandig belangrijke taken en projecten op te pakken. Jij staat stevig in je schoenen, bent positief, kritisch en stuurt op resultaat. Met humor en flair weet jij anderen mee te krijgen in jouw gepresenteerde adviezen. Jij kunt goed omgaan met verschillende belangen en kunt uitstekend schakelen op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie. De verhoudingen binnen een grote organisatie zoals De Veluwse Onderwijsgroep zijn jou niet vreemd en jij kunt op overtuigende en heldere wijze aangeven wat de (on)mogelijkheden zijn. Jij weet de vraag achter de vraag te achterhalen, bent organisatiesensitief en hebt een groot inlevingsvermogen. Plannen en organiseren gaan jou goed af en je krijgt energie van projectmatig werken. Bovenal heb jij een grote passie voor huisvesting, gebouwenbeheer, techniek en duurzaamheid. Jij staat te popelen de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen en de organisatie verder te professionaliseren!

Functie eisen

 • Afgeronde hbo-opleiding bij voorkeur in de richting van bouwkunde/elektrotechniek, HTS, technische bedrijfskunde of facilitair management
 • Minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie
 • Ruime ervaring op het gebied van huisvesting, gebouwenbeheer, techniek en het verduurzamen van panden
 • Affiniteit met facilitair, inkoop en het begeleiden van aanbestedingstrajecten
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, veiligheids- en inspectierichtlijnen en relevante trends en ontwikkelingen

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Verbindend
 • Planmatig
 • Communicatief vaardig
 • Zelfstandig

De organisatie

De Veluwse Onderwijsgroep is een door talent en ambitie gedreven organisatie, die er in de eerste plaats is voor de leerling. Ze geven leerlingen de ruimte en de mogelijkheden hun talenten te ontdekken zodat zij daar nu en later zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Bijna 2.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor ruim 13.000 leerlingen. Er is een breed onderwijsaanbod met vijftien katholieke basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs, vier katholieke scholen voor voortgezet onderwijs, drie scholen voor christelijk voortgezet onderwijs en drie scholen voor openbaar voortgezet onderwijs. Elk van de 27 scholen heeft een eigen identiteit, kracht en uitdagingen waar jij als adviseur ook een steentje aan kan bijdragen. Samen willen zij ervoor zorgen dat leerlingen gelijke kansen krijgen en gestimuleerd worden hun eigen talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze te delen met anderen. De Veluwse Onderwijsgroep staat stil bij resultaten, viert successen, maar blijft kritisch kijken naar wat beter kan en moet. Met de kernwaarden bezieling, ambitie en verantwoordelijkheid inspireert, stimuleert en helpt het servicebureau een optimale bijdrage te leveren aan het primaire proces; het onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Deze functie valt onder de CAO voortgezet onderwijs in schaal 10. Op basis van een fulltime contract krijg je een bruto maandsalaris van maximaal € 4301,-, reiskostenvergoeding of thuiswerkvergoeding, mobiele telefoon en laptop. Verder heb je recht op 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering, verlof met de standaard schoolvakanties, een ruim aantal extra vakantiedagen om door het jaar heen op te nemen en ouderschapsverlof. Ook is het zeer gunstige pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP van toepassing. Naast de reguliere arbeidsvoorwaarden zijn er ook voorwaarden op maat. Zo kun je kiezen voor extra reiskostenvergoeding, een tegemoetkoming in de kosten van de sportschool, de vakbondscontributie, fietsplan of studiekosten. Daarnaast hecht De Veluwse Onderwijsgroep veel waarde aan jouw persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Met een jaarlijks opleidingsbudget stimuleren zij jou in ontwikkeling te blijven. Ook delen zij kennis en ervaring en inzet van interne coaches en opleidingen. Bovenal heerst er een warme en prettige werksfeer waar collega’s elkaar goed weten te vinden en waar ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling.

Informatie en sollicitatie

Deze vacature is inmiddels succesvol vervuld. Je kan hier niet meer op reageren. We verwijzen je graag naar de openstaande vacatures op onze website.