Facilitair adviseur veiligheid

Facilitair adviseur veiligheid
Facilitair adviseur veiligheid

Inbrengen expertise en invloed op gebied van veiligheid. Bewerkstelligen cultuuromslag. Adviseren directie en management zorggroepen.

Wat betekent veiligheid voor de cliënten en medewerkers van een zorginstelling? Hoe werkt veiligheid voor mij? Is het een gevoel, is het een houding, of zijn het regels? Aan welke wetten en regels moeten we voldoen? Hoe dragen we dat uit naar cliënten en naar elkaar? Hoe kunnen we dat zelf doen? En waarvoor hebben we extra expertise nodig?  Zomaar een aantal vragen die je jezelf stelt als facilitair adviseur veiligheid.

De functie

Voor GGz Breburg zoeken wij een facilitair adviseur met als aandachtsgebied veiligheid. Samen met de manager vastgoed en de veiligheidsfunctionaris geef je in deze functie vorm en richting aan het veiligheidsbeleid en de vertaling hiervan naar werkvloer en cultuur. Je adviseert, informeert en inspireert collega’s en cliënten met als doel een veilige leef- en werkomgeving. Een belangrijke taak is ervoor te zorgen dat gebouwen en terreinen voldoen aan wet- en regelgeving.

In het geval van calamiteiten ben jij verantwoordelijk voor een deel van de risicoanalyse. Vervolgens vorm je samen met betrokken functionarissen een projectteam en formuleer en implementeer je oplossingen en/of beleid. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheer van de veiligheid gerelateerde contracten en verzorg je hiervoor het leveranciersmanagement.

Vanuit de facilitaire regieorganisatie vertalen de facilitair adviseurs het centrale beleid naar passende facilitaire dienstverlening voor de zorggroepen. Zij plannen, coördineren en toetsen van de dienstverlening. Jij bent één van deze adviseurs. Naast jouw specifieke aandachtsgebied veiligheid voor de gehele organisatie ben je ook verantwoordelijk voor het adviseren over en bewaken van de facilitaire dienstverlening van één zorggroep. De manager bedrijfsvoering verzorgt de dagelijkse  uitwerking op de afdelingen. Jij beheert  de afspraken met de zorggroep en monitort deze met de zorgmanager.

Op hoofdlijnen zijn jouw taken:

 • Contact onderhouden met jouw zorggroep over de facilitaire dienstverlening
 • Afstemmen behoeften vanuit zorg met dienstverlening van leveranciers
 • Functioneel aansturen facilitair medewerkers op locaties samen met de andere adviseurs
 • Verantwoordelijk voor de portefeuille veiligheid binnen de facilitaire afdeling
 • Mede verantwoordelijk voor het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid
 • Optreden als adviseur en cultuurdrager voor veiligheidsdenken binnen de organisatie; uitdragen veiligheidsdenken; onderhouden contacten met interne en externe stakeholders
 • Deelnemen aan projecten onder leiding van of in opdracht van de locatieverantwoordelijke, vertalen van de wensen via PvE naar uitvoering
 • Bespreken van periodieke managementrapportages/informatie met eigen directie en directies van zorggroepen over de voortgang van het uitvoeringsplan en budget
 • Formuleren en uitvoeren van project- en beleidsvoorstellen en bewaken van voortgang inclusief budgetten
 • Tijdelijk aansturen medewerker inkoop (inkooptechnische ondersteuning vanuit contacten A59), beheren inkoopplanning

Wie ben jij

Als adviseur ben je een vakinhoudelijke expert met brede kennis van facilitaire processen en veiligheid binnen zorginstellingen. Je bent op de hoogte van toepasselijke wet- en regelgeving en bewaakt deze samen met jouw collega’s. Je onderhoudt op formele en informele wijze contacten met stakeholders, zoals zorgmanagers, veiligheidsfunctionarissen, Brandweer en Gemeente over onderwerpen op het gebied van veiligheid.

Je bent een regisseur en adviseur voor jouw zorggroep(en) en het aandachtsgebied veiligheid. Je hebt een duidelijk analytisch vermogen en bent in staat om op abstract niveau ideeën uit te werken in praktische oplossingen. Daarnaast ben je in staat een visie te formuleren en uit te dragen. Je bent hierbij flexibel in je aanpak en communicatiestijl.

De functie-eisen

 • Afgeronde HBO opleiding
 • Specifieke kennis van en visie op veiligheid
 • Aantoonbare facilitaire werkervaring
 • Ervaring met het opstellen van beleids- en projectvoorstellen en managementrapportages
 • Ervaring in grotere, complexe zorgomgevingen is een duidelijke pre

Competenties

 • Verbindend | wendbaar
 • Ondernemend | initiërend
 • Analytisch sterk, overstijgend denkend
 • Klantgericht | representatief
 • Betrokken

De Opdrachtgever

GGz Breburg (www.ggzbreburg.nl) verleent hulp aan cliënten met ernstige psychische aandoeningen en gedragsstoornissen. Zij bieden deze dienstverlening vanuit intramurale voorzieningen, woningen en regionale behandelcentra. In 2015 bedienden de medewerkers gezamenlijk ruim 18.000 cliënten.  Facilitaire ondersteuning is vormgegeven vanuit een regieorganisatie.

Aangestuurd door de directeur  financiën, ICT, facilitair en vastgoed zorgen drie facilitair adviseurs en een en een manager voeding & logistiek voor de verbinding tussen de wensen van de interne klanten en de dienstverlening van de facilitaire leveranciers.

Arbeidsvoorwaarden

Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring en wordt ingeschaald in FWG 60 conform de CAO GGz. Daarnaast zijn er aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie/sollicitatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Marija Hoksbergen van Hospitality Group (033 – 462 55 56). Reacties per e-mail aan: sollicitaties@hospitality-group.nl. Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.

Vacature informatie

Opdrachtgever
GGz Breburg
Locatie
Tilburg
Salaris
Marktconform
Referentie
167.029
Succesvol ingevuld

Meer informatie