https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_1877910766-Omgezet-2-01-300x180.jpg

War for talent op de facilitaire arbeidsmarkt

War for talent op de facilitaire arbeidsmarkt
War for talent op de facilitaire arbeidsmarkt

Auteur:

De oververhitte arbeidsmarkt is geen onbekend nieuws. Het aantal vacatures is nog nooit zo groot geweest. Ook de facilitaire vacatures vliegen de pan uit. Binnen ons werkveld weten we dat het mooie aan het vak is dat het alle sectoren overstijgt, van corporate en gemeenten tot onderwijs en zorg. Ook inhoudelijk is ons vak divers en reikt van schoonmaak en catering tot aan inkoop en huisvesting. Maar laat dat net ook de complexiteit benadrukken van de facilitaire arbeidsmarkt. Want waar tijdens de coronacrisis schoonmaak en catering onder druk stonden, was de krapte op inkoop en techniek jaren geleden al aan de orde. Een facilitaire afdeling heeft zowel voor soft als hard services met personele uitdagingen te maken.

Goed van start gaan

Op deze toch al uitdagende arbeidsmarkt is een recruitmentstrategie noodzakelijk en is een goed begin cruciaal. Ga eens na wat de (veranderende) strategie is van je organisatie en welk effect dat heeft op de strategie van de facilitaire afdeling. Welke talenten binnen het facilitaire team dragen bij aan die strategische koers? Op het moment dat een vacature vacant komt is het noodzaak om die vraag te stellen alvorens direct pragmatisch te handelen. Nog een simpele vraag om na te gaan is: Welke talenten mist het team om succesvol samen te werken aan de strategie van de organisatie? Betrek het team en onderzoek ook wat zij belangrijk vinden voor het werven van een nieuwe collega of leidinggevende. Als de vragen en antwoordenduidelijk zijn, verwerk de bevindingen dan in een wervingsprofiel.

Vertel het verhaal

Werving en selectie is zeker in deze markt een tijdrovend proces, vooral gezien het feit dat mensen geënthousiasmeerd moeten worden voor een nieuwe baan. Searchen, sourcen en netwerken dus. En dat gaat niet over één dag ijs. Kandidaten zijn kritisch om een overstap te maken en verwachten snelheid in het proces. Maar hoe maak je iemand enthousiast? Uiteraard kunnen dat een tal van factoren zijn, maar één duidelijke trend valt ons op: kandidaten kiezen voor een organisatie met een verhaal. Op het moment dat kandidaten worden verleid met een vacature is het niet altijd een volgende stap in zijn of haar carrière, maar een overstap naar een aantrekkelijke werkgever kan wél het verschil maken. Dus, wat maakt jouw organisatie uniek?

Buiten de lijntjes kleuren

Een ander punt dat het invullen van de vacature succesvoller maakt, is het selecteren op skills. Skills zijn de kennis, vaardigheden en eigenschappen die zorgen dat je onder veranderende omstandigheden je werk succesvol kunt uitvoeren. Vaak wordt nog traditioneel gekeken naar functie-eisen en worden skills buiten beschouwing gelaten. Dat terwijl het hebben van de juiste skills het verschil kan maken binnen de facilitaire afdeling. Een duidelijk voorbeeld in de huidige coronacrisis is ‘wendbaarheid’. Een organisatie is veel meer gebaat bij wendbare medewerkers met een grote veranderbereidheid, dan iemand die de box tikt van die ene harde functie-eis. Het toetsen van skills middels gesprekken met ervaren recruiters en het maken van een talentanalyse is hierbij van groot belang. Kijk eens verder als de sollicitaties in eerste instantie niet het juiste resultaat lijken op te leveren.

Letterlijk ‘verder kijken’ is wat nu goed van pas komt. Het zoekgebied van kandidaten is veel ruimer geworden vanwege het (deels) thuiswerken. Doe daar je voordeel mee in de werving!

Toon Lef

De krapte op de arbeidsmarkt gaat alleen nog maar verder oplopen. Er zijn veel manieren om het aantrekken van talent te bevorderen, maar de makkelijkste vraag is of het talent voor de functie niet al in huis is? In deze tijd zijn medewerkers vaak op afstand aan het werk en worden gesprekken over ambities minder gevoerd. Toon lef en wees niet bang om medewerkers te laten doorgroeien of een bestaande functie uit te bouwen met andere taken en verantwoordelijkheden die niet direct tot de verbeelding spreken. Door mensen perspectief te bieden en een rol aan te bieden waarvan ze enorm veel energie krijgen is key. Niet alleen voor het binnenhalen van talent maar juist ook om talent te behouden.

Wil jij advies over het aantrekken van talent of hulp nodig bij de werving & selectie van facilitaire professionals?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elise Vermeulen via 033-4625555.