/
Milieubeleids­verklaring
Milieubeleids­verklaring

Creating better places is onze missie om duurzame, aantrekkelijke en goed georganiseerde omgevingen voor werken, leren, vrije tijd en zorg te realiseren. Dat doen we met zorg voor mens, milieu en materialen. We willen oprecht een bijdrage leveren aan een betere wereld. We erkennen de cruciale rol die wij spelen in het beschermen en behouden van het milieu voor huidige en toekomstige generaties en nemen onze verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu. We streven hierbij naar een positieve impact in al onze bedrijfsactiviteiten.

Onze toewijding aan het milieu en duurzaamheid omvat de volgende principes:

Milieubescherming: We zetten ons in om onze negatieve impact op het milieu te minimaliseren. We identificeren en beheersen risico’s op diverse milieuaspecten, bijvoorbeeld door het verminderen van onze ecologische voetafdruk, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het beschermen van de biodiversiteit.

Wet- en regelgeving: We zullen voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving omtrent milieu en duurzaamheid.

Duurzaamheid: We integreren duurzaamheid in onze bedrijfsstrategie, besluitvorming en dienstverlening. Dit omvat bijvoorbeeld het streven naar energie-efficiëntie, circulariteit en het gebruik van hernieuwbare en milieuvriendelijke materialen.

Bewustwording en educatie: We maken onze medewerkers, opdrachtgevers en andere belanghebbenden bewust van milieuproblemen en aanmoedigen hen aan ook te streven naar een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Indien gewenst bieden we training en educatie aan onze belanghebbenden om milieubewustzijn en competenties te verhogen.

Continue verbetering: We streven naar voortdurende verbetering van milieuprestaties. We hebben diverse doelstellingen op het gebied van milieu opgesteld en monitoren, meten en evalueren jaarlijks de voortgang. Indien nodig stellen we onze doelen bij.

Transparantie en communicatie: We communiceren open en transparant over onze milieuprestaties door bijvoorbeeld jaarlijks een MVO-jaarverslag uit te brengen. Daarnaast betrekken we onze belanghebbenden actief bij onze inspanningen.

Deze milieubeleidsverklaring is een leidend document voor Hospitality Group. We zetten ons in om deze principes na te leven en zijn vastberaden om onze positieve impact op het milieu te vergroten en negatieve invloeden te minimaliseren.

Datum: 27 november 2023

John Dommerholt
Director

Inge de Bekker
Director Marketing & Sustainability

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.