/
/
Sourcing & organization

Sourcing & organization

Hospitality Group heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van grote nationale en internationale organisaties bij facilitaire sourcings- en organisatievraagstukken. Van facilitaire strategie en een future proof organisatiemodel tot het begeleiden van aanbestedingen en inkooptrajecten en het begeleiden en managen van de samenwerking.

Strategie ontwikkeling

Hospitality Group ondersteunt organisatie bij het ontwikkelen van een facilitaire strategie die waarde toevoegt aan de organisatiestrategie. Samen met de opdrachtgever brengen we de context en strategische opgaves in kaart.

We ontwikkelingen de strategie en geven antwoorden op vragen als: Welke dienstverlening willen we leveren? Wat doen we zelf en wat besteden we uit? En op welke wijze gaan we die samenwerkingen aan? Hoe kunnen we onszelf dan het beste organiseren? En hoe besturen we straks de samenwerking en zorgen we dat we onze doelen realiseren?

Altrecht: ontwikkelen nieuwe sourcingsstrategie met de afdeling Vastgoed & Facilitair

Sourcing & contracting

Hospitality Group heeft ruime ervaring in het van A tot Z begeleiden van aanbestedingen en inkooptrajecten binnen Nederland én internationaal. Van het vaststellen van de tenderstrategie, het opstellen van servicespecificaties, pricingmodellen, contracten en alle relevante tenderdocumenten tot de begeleiding en implementatie van het tenderproces en de transitieperiode.

Bij internationale aanbestedingen gaat het vaak om het vaststellen van een internationale strategie, het afsluiten van een Europees of global contract en het uitvoeren van lokale tenders in diverse landen wereldwijd. Onze expertise ligt voornamelijk op het gebied van integrale contracten die meerdere diensten en de aansturing bundelen zoals IFM, Multi-services of Managing Agent.

Door ons jaarlijkse Provider Performance Onderzoek en de vele opdrachten bij (inter)nationale opdrachtgevers kennen wij zowel de nationale én internationale FM markt door en door. De ‘best practices’ delen we graag.

Coty: ontwikkelen dienstverleningsambitie en begeleiden gehele tenderproces

Organization & governance

Hospitality Group begeleidt bij het doorlichten, ontwerpen en inrichten van de facilitaire organisatie en passende besturingsmodellen. Een goede inrichting is cruciaal voor de juiste aansturing, het beleggen van taken en rollen en het optimaal afstemmen van vraag en aanbod van de dienstverlening. We starten samen met de opdrachtgever met de ambitie van de organisatie, cultuur, belangrijkste processen, beschikbare formatie en competenties.

Na de fase van ontwerpen volgt een fase van implementeren. Dit gaat over structuurverandering. Over het veranderen van dagelijkse patronen van mensen. Over andere manieren van samenwerken. Hospitality Group ondersteunt organisatie in het veranderproces. Wij bedenken niet alleen, we zorgen ook dat het gaat werken

ASML: ontwikkelen en implementeren van het high level besturingsmodel voor Facilities & Maintenance (F&M) wereldwijd

APG: evalueren en herinrichten van het organisatiemodel van APG Facility Services

Managen van de samenwerking

Hospitality Group helpt organisaties naast het organiseren, aanbesteden en contracteren van de dienstverlening met het managen van de samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier. Dan gaat het om het optimaliseren van de samenwerking in de keten en het realiseren van de gezamenlijke ambities en doelstellingen. Voorbeelden zijn het uitvoeren van samenwerkings- en contractreviews.

We hebben The Co Factor© ontwikkeld als instrument om dienstverleners en opdrachtgevers inzicht te geven in het verbeterpotentieel van de samenwerking

Hospitality Group voert al jaren voor meerdere internationale opdrachtgevers binnen de Tech & Entertainment branche integrale contractreviews uit die zowel een operationele als financiele doorlichting zijn. Dit levert iedere keer weer optimalisaties op in de manier van organiseren en financieel afhandelen van afspraken.

Rijkswaterstaat: grootschalig onderzoek ervaringen en behoeften van medewerkers rondom thuiswerken.

17

Sourcing & organization

Gebouw­propositie, serviceconcept en community voor Oval Tower

Horeca-aanbesteding en FM-contractbenchmark voor stichting Fonds 1818

Toekomstbestendig en duurzaam FM bij Gemeente Venlo

IFM tender bij een financiële instelling

Aanbestedingen EDGE Amsterdam West voor APG

Serviceconcept en tender voor Winthontlaan 1

Sourcingstrategie Altrecht

Integraal onderzoek naar thuis­werken bij Rijks­waterstaat

Tender­begeleiding bij COTY

Duurzame aanbesteding Stichting Maatvast

Actualisatie FM service levels voor KLM

Sourcingstrategie en regie­ontwerp voor Deloitte

Multiservice tenders bij Vereniging Eigen Huis

Integrated Facility Management (IFM) bij Stater

Regie-ontwerp FM voor Vivent

Performance management bij Thales Nederland

Nieuw FM besturings­model Rijksuniversiteit Groningen

Sourcing & organization

Global outsourcing of facility management

Duurzaamheid in het Provider Performance Onderzoek

Boek Strategic sourcing

The Co Factor©

FM Provider Performance

FM Regie Assessment©

FM Regie Framework©

Regie Regatta Game

Insights

Sourcing & organization

Global outsourcing of facility management

Duurzaamheid in het Provider Performance Onderzoek

Boek Strategic sourcing

The Co Factor©

FM Provider Performance

FM Regie Assessment©

FM Regie Framework©

Regie Regatta Game

Projecten

Sourcing & organization

Gebouw­propositie, serviceconcept en community voor Oval Tower

Horeca-aanbesteding en FM-contractbenchmark voor stichting Fonds 1818

Toekomstbestendig en duurzaam FM bij Gemeente Venlo

IFM tender bij een financiële instelling

Aanbestedingen EDGE Amsterdam West voor APG

Serviceconcept en tender voor Winthontlaan 1

Sourcingstrategie Altrecht

Integraal onderzoek naar thuis­werken bij Rijks­waterstaat

Tender­begeleiding bij COTY

Duurzame aanbesteding Stichting Maatvast

Actualisatie FM service levels voor KLM

Sourcingstrategie en regie­ontwerp voor Deloitte

Multiservice tenders bij Vereniging Eigen Huis

Integrated Facility Management (IFM) bij Stater

Regie-ontwerp FM voor Vivent

Performance management bij Thales Nederland

Nieuw FM besturings­model Rijksuniversiteit Groningen