/
/
Duurzaamheid in het Provider Performance Onderzoek

Duurzaamheid in het Provider Performance Onderzoek

In deze Insight nemen we je mee in de belangrijkste resultaten van het thema duurzaamheid in het Provider Performance Onderzoek. We laten je zien hoe belangrijk opdrachtgevers dit thema vinden en voor welke uitdagingen zij staan. Ook geven we de ambitieniveaus van opdrachtgevers en providers weer en tonen we in welke mate duurzaamheid in contracten is opgenomen. Ten slotte is een drietal interessante stellingen voorgelegd.

Duurzaamheid is in de facilitaire bedrijfsvoering niet meer weg te denken. De wil om te verduurzamen neemt toe en strenge(re) wet- en regelgeving is in aantocht. Veruit de meeste contracten tussen opdrachtgevers en facilitaire dienstverleners bevatten het thema duurzaamheid en dat is een belangrijke ontwikkeling om organisaties op een maatschappelijk verantwoorde manier te laten ondernemen. Deze onmiskenbare trend was dan ook de reden om het thema centraal te laten staan in het Provider Performance Onderzoek.

Provider Performance Onderzoek

Het Provider Performance Onderzoek wordt sinds 2016 jaarlijks door Hospitality Group uitgevoerd. Dit is een onafhankelijk onderzoek naar de prestaties van facilitaire dienstverleners (providers) waarbij sprake is van hoge knip uitbesteden. Bij hoge knip uitbesteden gaat het om uitbestedingsmodellen waarbij een deel van de regie- en coördinatietaken aan de externe dienstverleners zijn uitbesteed. De prestaties van de providers worden beoordeeld aan de hand van de tevredenheid van hun opdrachtgevers. Voor het onderzoek worden alle dienstverleners die in Nederland actief zijn met hoge knip uitbesteden benaderd voor deelname. In totaal hebben 122 respondenten aan het onderzoek meegedaan.

partner
Sourcing & organization
consultant
Sourcing & organization

Meer insights

Sourcing & organization

Global outsourcing of facility management

Boek Strategic sourcing

The Co Factor©

FM Provider Performance

FM Regie Assessment©

FM Regie Framework©

Regie Regatta Game