/
/
/
Sportbeleid Gemeente Vijfheerenlanden
Home / Projecten / Sport, leisure & society / Sportbeleid Gemeente Vijfheerenlanden

Sportbeleid Gemeente Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden is ontstaan uit een fusie tussen de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. De nieuwe herindelingsgemeente beschikt over een fijnmazig aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties. Hospitality Group heeft de gemeente ondersteund bij het ontwikkelen van een nieuw sportbeleid en sportaccommodatiebeleid.

Verschillen

De drie voormalige gemeenten voerden elk een eigen beleid op het gebied van sport en sportaccommodaties. Dat beleid verschilde onderling sterk en de herindeling heeft de verschillen zichtbaar gemaakt. De verschillen gaan over de wijze waarop verenigingen worden gesubsidieerd, de wijze waarop wordt omgegaan met sport- en beweegstimulering, de rol die de gemeente heeft bij de totstandkoming en instandhouding van sportaccommodaties, et cetera.

Samen ontwikkelen

Op basis van een analyse van de sport- en beweegdeelname, de maatschappelijke opgave, de bevolkingsontwikkeling en ambities is gestart met het ontwikkelen van het sportbeleid. Daarna zijn beleidsregels opgesteld voor de ontwikkeling en instandhouding van de sportaccommodaties in de gemeente. Het hele project heeft zich gekenmerkt door een interactieve werkwijze waarbij verenigingen en andere sportaanbieders intensief zijn betrokken bij de ontwikkeling van het beleid.

Meer

Sport, leisure & society

Programma maatschappelijke voorzieningen Zwolle

Beheer en exploitatie MFA West Kerkrade

Raalte Sportief & Gezond

Duurzaam sportpark Gemeente Leerdam

Meer

4

Sport, leisure & society

Toon alle projecten
4

Programma maatschappelijke voorzieningen Zwolle

Beheer en exploitatie MFA West Kerkrade

Raalte Sportief & Gezond

Duurzaam sportpark Gemeente Leerdam

Meer

4

Sport, leisure & society

Programma maatschappelijke voorzieningen Zwolle

Beheer en exploitatie MFA West Kerkrade

Raalte Sportief & Gezond

Duurzaam sportpark Gemeente Leerdam