Hospitality Group ook ISO 14001-gecertificeerd!

Hospitality Group is nu ook in het bezit van het ISO 14001-certificaat. Deze certificering, die draait om het milieumanagementsysteem (MMS), helpt ons om structureel rekening te houden met allerlei milieuaspecten. Hiermee zorgen we ervoor dat we de positieve impact op het milieu vergroten en negatieve invloed minimaliseren. De certificering volgt kort nadat Hospitality Group in maart ook de B Corp-certificering in de wacht sleepte.

MMS

Het MMS is tijdens de audit als effectief beoordeeld. In het MMS zijn bijvoorbeeld belangrijke stakeholders opgenomen. Ook brachten we allerlei kansen en bedreigingen voor het milieu in kaart. Het MMS bevat daarnaast natuurlijk ook doelen, actiepunten en continue cycli om de milieuprestaties te verbeteren. Het MMS is niet alleen gericht op de interne organisatie, maar juist ook op de dienstverlening bij de opdrachtgever. Met deze certificering tonen we aan dat we in projecten structureel rekening houden met het milieu.

Veel impact bij opdrachtgevers

“De kansen liggen vooral bij onze opdrachtgevers, juist daar kunnen we een grote positieve impact maken,” licht Jarrik van Doesburg, duurzaamheidscoördinator bij Hospitality Group, toe. “Denk bij onze expertise Sourcing & organization aan duurzame servicespecificaties die we in aanbestedingsdocumenten opnemen, waardoor facilitaire diensten – van catering en schoonmaak tot zelfs ongediertebestrijding – met meer aandacht voor het milieu, duurzaamheid en circulariteit uitgevoerd worden. Of neem de expertise Food & hospitality concepts, waar we nadrukkelijk invulling geven aan bijvoorbeeld waterbesparende apparatuur, recirculatie in afzuigkappen, tweede levenapparatuur, circulair meubilair en gerecyclede materialen.”

B Corp

De ISO 14001-certificering volgt kort nadat Hospitality Group sinds maart B Corp-gecertificeerd is. B Corp is een snelgroeiende, internationale certificering voor winstgevende bedrijven die een grote, positieve impact op mens, milieu en maatschappij hebben. Hierbij wist Hospitality Group met 97,3 punten de minimale ondergrens van 80 punten ruimschoots te overschrijden. Hiermee zijn we koploper in de facilitaire markt.

John Dommerholt, directeur bij Hospitality Group:

“We hechten al jaren grote waarde aan duurzaamheid. Sinds 2022 waren we al ISO 9001-gecertificeerd, maar met deze twee extra certificeringen laten we aan de markt zien dat duurzaamheid structureel in al onze projecten onderdeel is. Dat we deze erkenningen nu ook echt hebben, maakt ons toch wel een beetje trots.”