Kim van Gasteren gestart als projectmanager Healthcare

Kim van Gasteren is per 1 september gestart als projectmanager/consultant binnen onze expertise Healthcare. Zij is met haar uitgebreide achtergrond in de zorg, huisvesting en finance een waardevolle aanvulling voor het team en de organisatie.

.

Creating better places

Samen met het bestaande team zal Kim zich bezighouden met het vertalen van de strategische agenda van zorgorganisaties naar uitvoering op maat, met name op het gebied van huisvesting en innovatie in het zorgproces. Bij het ontwikkelen van huisvestingsoplossingen en het inrichten van nieuwe zorg(logistieke) processen staan bij Kim integraliteit en bewuste weging van patiënt-, medewerker- en organisatieperspectief voorop.

Ervaring in de praktijk

Met Kim heeft Hospitality Group een collega binnengehaald, die over de juiste kennis en ervaring uit de praktijk beschikt. Kim was eerder controller en teammanager polikliniek. Ook was ze bij de ingebruikname van het nieuwe Tergooi MC projectmanager verantwoordelijk voor de herontwikkeling van de manier van werken in de polikliniek. In haar rol als projectleider verhuizen heeft ze relevante ervaring in het samenbrengen van zorg, huisvesting, facilitair, ICT en medische technologie. In haar voorgaande functies heeft ze dan ook op verschillende vlakken een belangrijke bijdrage geleverd aan het (her)inrichten van toekomstbestendige zorg.

Waardevolle toevoeging

Rutger van Wijk, partner Healthcare, is erg te spreken over de komst van Kim. “We zien in Kim een zeer waardevolle toevoeging van ons team. We zijn blij dat we samen de vragen van opdrachtgevers in een sterk veranderend zorglandschap nog beter kunnen invullen. Met Kim hebben we niet alleen een kundige, maar ook een prettige collega binnengehaald, die op een persoonsgerichte manier mensen betrekt in het eigen maken van de oplossing”.

Wij kijken erg uit naar de samenwerking en wensen Kim veel plezier en succes in haar nieuwe functie bij de expertise Healthcare!