https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/04/Glaspark-Leerdam-300x180.png

Het Glaspark Leerdam: een multifunctioneel en duurzaam sportpark

Het Glaspark Leerdam: een multifunctioneel en duurzaam sportpark
Het Glaspark Leerdam: een multifunctioneel en duurzaam sportpark

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/04/Glaspark-Leerdam-300x180.png

Het Glaspark Leerdam is de nieuwste sportaccommodatie van Leerdam en is de thuishaven van de plaatselijke voetbal- en hockeyvereniging. Tijdens het ontwikkelen van deze accommodatie heeft Hospitality Group de leiding gehad over de definitiefase en de bouwvoorbereidingsfase. Het resultaat is een multifunctioneel en duurzaam sportpark.

Rol van Hospitality Group

Tussen 2016 en 2019, tijdens de definitiefase en de bouwvoorbereidingsfase, heeft Hospitality Group gefungeerd als projectleider. In deze periode heeft Hospitality Group daarnaast nog een intensief traject met verenigingen, scholen, ambtenaren, omwonenden en de gemeenteraad doorlopen om een breed draagvlak voor de plannen te krijgen.

Fysieke duurzaamheid

Bij de bouw en de inrichting van het Glaspark is duurzaamheid leidend geweest, waarbij het uitgangspunt BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) was. Dit uitgangspunt heeft geleid tot een aantal mooie resultaten, waaronder:

  • Energiebesparende maatregelen, zoals zo min mogelijk geveloppervlak, een groot dakoverstek, dubbele isolatie, ledverlichting en bewegingssensoren
  • Grote zonnecollectoren om zelfstandig in energie te voorzien
  • Warmteterugwinning bij ventilatie en warm douchewater
  • Een opvangbassin, waarbij regenwater wordt opgevangen, gefilterd en hergebruikt voor het besproeien van de velden
  • Gebruik van recyclebare materialen

Duurzame sportinfrastructuur

Ook de sportinfrastructuur is op een duurzame wijze ingericht. Met het Glaspark is ervoor gekozen om de accommodatie niet alleen geschikt te maken voor verenigingen, maar ook – of juist vooral – voor andere doelgroepen. Zo maken ook scholen, de buitenschoolse opvang, fysiotherapeuten, fitnessgroepen, groepen ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking gebruik van het sportpark. Dankzij deze multifunctionele inrichting is er de gehele dag drukte op en rond het park. Hospitality Group gelooft dat deze multifunctionaliteit goed is voor de toekomstbestendigheid van het park, de verenigingen en de exploitatie hiervan.