FM Providers Performance Onderzoek 2016https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2017/01/web-header-300x180.jpg

Resultaten Provider Performance Onderzoek 2016

Resultaten Provider Performance Onderzoek 2016

Auteur:

Auteur:

De resultaten van het Providers Performance Onderzoek 2016 zijn bekend. Het Provider Performance Onderzoek richt zich op de prestaties van facilitaire dienstverleners in Nederland waarbij sprake is van hoge knip sourcingmodellen. Onder hoge knip sourcingmodellen verstaan wij sourcingmodellen waarbij een deel van de regie- en coördinatieactiviteiten zijn uitbesteed aan externe dienstverleners. In onze adviespraktijk wordt ons geregeld gevraagd naar een volledig overzicht van de Nederlandse dienstverleners in dit deel van de facility management markt en naar een objectieve en onafhankelijke beoordeling van de verschillende dienstverleners. Omdat deze informatie niet objectief en volledig beschikbaar is hebben wij in 2016 het initiatief genomen om deze informatie in kaart te brengen.

De ambitie die wij hebben met het Provider Performance Onderzoek is dat het als instrument fungeert om de markt van hoge knip outsourcing verder te professionaliseren. Het creëert transparantie in de markt, het geeft de providers specifieke handvatten om hun performance te verbeteren en het geeft inzicht in de behoeften van opdrachtgevers. Daarnaast kunnen de resultaten van het onderzoek van waarde zijn bij de selectie van providers. Enerzijds bij het definiëren van de eisen die worden gesteld aan providers en anderzijds kunnen de resultaten als objectieve bron worden meegenomen in de beoordeling van, of bij de preselectie van providers.

Heeft u interesse in de onderzoeksresultaten? Download hieronder het eindrapport.