https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/08/shutterstock_1168692601_kl-300x180.jpg

Duurzaam werkconcept bij Radboud Universiteit

Duurzaam werkconcept bij Radboud Universiteit
Duurzaam werkconcept bij Radboud Universiteit

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/08/shutterstock_1168692601_kl-300x180.jpg

Radboud Services ondersteunt en faciliteert het onderwijs en onderzoek aan de Radboud Universiteit. De 1100 medewerkers van Radboud Services hebben als doel om te zorgen voor optimale voorzieningen en een gastvrije en inspirerende leer-, werk- en leefomgeving. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat op een hele andere manier gewerkt wordt.

Radboud Services ontwikkelt daarom een nieuwe visie op en de uitwerking van een werkconcept voor het Berchmanianum, het gebouw waar het Bestuursbureau en Radboud Services gehuisvest zijn en dat dienst doet als Academiegebouw. De visie kan daarbij ook breder ingezet worden voor andere doelgroepen en gebouwen. Ook een cultuurveranderingstraject is onderdeel van het project. Hospitality Group helpt sinds het najaar van 2020 bij het ontwikkelen hiervan.

Duurzaamheid belangrijk uitgangspunt

Deze nieuwe visie is inmiddels vertaald in een toekomstbestendig werkconcept waarin duurzaamheid een belangrijk vertrekpunt is. Een gezonde werkomgeving waarin actief wordt bijgedragen aan CO2-reductie en circulariteit.

Het duurzame werkconcept wordt onder andere vormgegeven door het toepassen van onderstaande onderwerpen.

  • Het thuiswerken en het gebruik van hubs, werkplekken tussen thuis en de Radboud Universiteit in. Hierdoor zijn minder reisbewegingen en is minder gebouwoppervlak nodig om medewerkers in hun behoefte te voorzien.
  • In het gebouw worden diverse Spaces ingericht: Community Spaces, Work Spaces en Dedicated Spaces. De medewerker kiest de juiste werkomgeving op basis van zijn stemming, waardoor gezondheid en welbevinden worden gestimuleerd.
  • Bestaand meubilair wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Daarnaast worden in het ontwerp zo veel mogelijk biobased materialen toegepast.
  • Er wordt veel gebruik gemaakt van verplaatsbaar en verrijdbaar meubilair. Hierdoor worden ruimten multifunctioneel inzetbaar en wordt de gebouwde omgeving zo efficiënt mogelijk ingericht.
  • Met behulp van slimme software worden de gebruikers geholpen bij het kiezen van de best passende werkoplossing en het best passende moment, waardoor topdrukte en leegstand worden vermeden.

Omgeving én gedrag

Het integreren van duurzaamheid binnen een nieuwe manier van werken is een mooie uitdaging. De duurzame werkomgeving gaat, naast de technische aspecten van duurzaamheid, vooral ook over duurzaam gedrag. Het is belangrijk dat medewerkers het gebruik van nieuwe functies binnen de werkomgeving begrijpen en bewust kiezen hoe, waar, wanneer en met wie zij werken. Zo kun je samen nieuwe werkpatronen uitproberen en ontwikkelen tot een manier van werken die energie geeft. In het verandertraject worden medewerkers begeleid om bewuste keuzes te maken in het nieuwe werkplekconcept.

Conceptoplevering

In juli 2021 is het werkconcept voor het Berchmanianum opgeleverd, de verdere implementatie binnen Radboud Universiteit volgt daarna, zodat eerste ervaringen kunnen worden opgedaan. Deze visieontwikkeling, implementatie en het cultuurveranderingstraject bieden dus een mooie basis om Radboud Universiteit en haar campus verder te verduurzamen.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Radboud Services (Radboud Universiteit)
Locatie
Berchmanianum
Projectgrootte
7000 m2
Gerealiseerd
Oktober 2020 – juni 2021

Meer informatie