https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/03/shutterstock_1236598048_kl-300x180.jpg

Contractmanager a.i. bij Universitair Medisch Centrum Utrecht

Contractmanager a.i. bij Universitair Medisch Centrum Utrecht
Contractmanager a.i. bij Universitair Medisch Centrum Utrecht

Auteur:

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/03/shutterstock_1236598048_kl-300x180.jpg

Met ruim 12.000 medewerkers is het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar het Wilhelmina Kinderziekenhuis onderdeel van is, één van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en de grootste werkgever in de regio.

Binnen het cluster Schoon Gebouw en Omgeving (SGO), onderdeel van het facilitair bedrijf, zorgde Hospitality Group voor de tijdelijke invulling  van de rol van contractmanager. Jennifer Linschoten startte medio april 2020 als contractmanager SGO bij het UMC Utrecht. De eerste Coronagolf was inmiddels volop gaande en er was nog veel onduidelijk over het virus. Met haar expertise kon Jennifer snel schakelen op het gebied van contractmanagement binnen een veranderende (schoonmaak)omgeving. Er was nauw contact met de ziekenhuis infectiepreventie om op schoonmaakvlak de juiste acties uit te kunnen zetten. Externe schoonmaakpartijen nam ze mee in het werken conform de nieuwe schoonmaakprotocollen en daarnaast werd veel extra en specifieke schoonmaak ingezet. Dit vroeg enorm veel flexibiliteit van het gehele team.

Door de manier waarop Jennifer communiceert, gemakkelijk schakelt op diverse niveaus binnen de organisatie en snel haar rol en verantwoordelijkheid heeft gepakt, heb ik de samenwerking en communicatie als erg plezierig ervaren. Hanneke van Doorn – Clustermanager SGO

Nadat de organisatie enigszins gestabiliseerd was, optimaliseerde Jennifer samen met het team en de leveranciers de werkprocessen. Ook werd gestart met de inventarisatiefase van de Europese aanbesteding voor schoonmaak. Bij de afronding van de opdracht van Jennifer was het aanbestedingsdocument/Programma van Eisen klaar voor de overdracht aan de nieuwe vaste contractmanager.

Door de veranderende wereld werd ook versneld duidelijk dat contractmanagement richting de toekomst meer flexibiliteit en volwassenheid nodig had om te kunnen bijdragen aan de schoonmaakvisie. Jennifer stelde op basis van haar kennis en ervaring een adviesrapport op en heeft hiermee een waardevolle bijdrage geleverd aan het realiseren van een volwassen contractorganisatie.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Universitair Medisch Centrum
Locatie
Utrecht
Projecttype
Interim management
Gerealiseerd
Medio april tot en met eind december 2020

Meer informatie