https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2017/10/shutterstock_11688894-300x180.jpg

Ontwikkeling facilitaire dienst met concurrentiegerichte dialoog

Ontwikkeling facilitaire dienst met concurrentiegerichte dialoog
Ontwikkeling facilitaire dienst met concurrentiegerichte dialoog

Auteur:

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2017/10/shutterstock_11688894-300x180.jpg

Het ROC van Amsterdam en Flevoland is het grootste ROC van Nederland en bestaat uit een 8-tal zelfstandige MBO Colleges en het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. Voor circa 40.000 studenten uit MBO en voortgezet onderwijs worden opleidingen verzorgd. Voor facility management hebben de verschillende MBO Colleges een relatief grote mate van autonomie om maximaal tegemoet te komen aan de lokale verscheidenheid.

De Concurrentiegerichte Dialoog en de wijze waarop we in dit project hebben samengewerkt heeft bijgedragen aan de volwassenheid van het ROC.Jan Brouwers – Contractmanager ROC

Tot op heden waren voor alle facilitaire diensten verschillende leveranciers gecontracteerd die niet werden gestimuleerd breder te kijken dan de eigen taak. Alle onderdelen van het ROC zijn van mening dat dit geen bijdrage levert aan de ambitie van het ROC om een Superschool te zijn. Vanuit de visie en ambitie van een Superschool is een tweetal nieuwe concepten van dienstverlening ontwikkeld.

De invulling en kaders van deze concepten zijn met een concurrentiegerichte dialoog met drie marktpartijen verder uitgewerkt  om te komen tot de beste dienstverlening voor het ROC. Maurice heeft voor dit project  vanuit Hospitality Group de projectleidersrol en de inkooprol ingevuld. Zichtbare dienstverlening, sturing op klanttevredenheid van studenten en medewerkers en taakintegratie zijn hierbij belangrijke elementen geweest.

De concurrentiegerichte dialoog heeft ervoor gezorgd dat wij onze diensten verder hebben ontwikkeld. Emiel van der Vlag – Corporate Sales Manager Asito

De inschrijvers hebben hiervoor in verschillende dialoogrondes dialoogproducten ingeleverd. De gesprekken met de leveranciers hebben bijgedragen aan het verder  innoveren van de dienstverlening. Ook de deelnemende leveranciers gaven aan dat het project hen heeft geholpen bij het verder professionaliseren van de dienstverlening.

Op basis van de besprekingen zijn de concepten gedurende de aanbesteding steeds verder aangescherpt . Na de definitieve inschrijving is één leverancier geselecteerd voor de concretiseringsfase en is het project is succesvol geïmplementeerd. Het project heeft een belangrijke rol vervuld in de facilitaire dienstverlening binnen het ROC en heeft een bijdrage geleverd in de verdere samenwerking tussen de verschillende MBO Colleges.

De wijze waarop Hospitality Group deze aanbesteding heeft begeleid was erg professioneel. Het gaf ons een permanent vertrouwen dat alle partijen altijd op een gelijke wijze werden behandeld en dat er vanuit alle zijden hard werd gewerkt om te komen tot de beste invulling. Roy Ploum – Directeur Hago Next

Projectgegevens

Opdrachtgever
ROC van Amsterdam
Locatie
Amsterdam
Projecttype
Projectmanagement, inkoop & aanbesteding
Projectgrootte
30 locaties in Groot-Amsterdam
Gerealiseerd
2016 - 2017

Meer informatie