https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2019/01/shutterstock_484939057-300x180.jpg

Ontwikkeling inkoopfunctie bij Stichting Maatvast

Ontwikkeling inkoopfunctie bij Stichting Maatvast
Ontwikkeling inkoopfunctie bij Stichting Maatvast https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2019/01/shutterstock_484939057-300x180.jpg

Stichting Maatvast (Maatvast) streeft er met haar accommodaties naar de sociale samenleving en cohesie van bewoners van de Gemeente Haarlemmermeer te verbeteren en versterken. Maatvast is een publiekrechtelijke en professionele organisatie en heeft daarom de inkoopfunctie verder geprofessionaliseerd.

Hospitality Group heeft voor Maatvast het organisatiebeleid vertaald naar een praktisch toepasbaar inkoopbeleid. Maatvast ziet rechtmatig inkopen als een randvoorwaarde, maar wil met haar inkopen vooral ook bijdragen aan de missie en visie van de organisatie. Het inkoopbeleid geeft hier concrete invulling aan. Vervolgens heeft Hospitality Group de uitgangspunten voor de inkoopfunctie vastgesteld en formats ontwikkeld om een kwalitatief goed inkoopproces te borgen. Met een training over de toepassing van de inkoopfunctie zijn interne medewerkers opgeleid en begeleid in dit nieuwe inkoopproces waardoor de kennis binnen de organisatie is geborgd.

In een vervolgtraject gaat Hospitality Group, namens Maatvast, diverse Europese en meervoudig onderhandse aanbestedingen uitvoeren.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Stichting Maatvast
Locatie
Hoofddorp
Projecttype
Procurement
Gerealiseerd
Juni — november 2018

Meer informatie