https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211115_HosGroup_KlantPortret_RijnIJssel_2782_FvdH_kl-300x180.jpg

Ontwikkeling horecaconcept ENKA-campus Rijn IJssel

Ontwikkeling horecaconcept ENKA-campus Rijn IJssel
Ontwikkeling horecaconcept ENKA-campus Rijn IJssel

Auteur:

Auteur:

In 2022 verhuizen een aantal opleidingen, de centrale stafdiensten en het collega van bestuur van Rijn IJssel naar de nieuwe ENKA-campus op het voormalige AkzoNobel-terrein in Arnhem. De nadruk voor de ontwikkeling van de nieuwe campus ligt op het creëren van een open, professionele en samenhangende campussfeer. Sociale verbinding tussen de verschillende gebouwen en de ‘buitenwereld’ is van groot belang.

Eten en drinken speelt hierbij een belangrijke rol als middel voor ontmoeten, samenwerken en ontspannen. Horeca kan de aantrekkelijkheid van de campus voor studenten, medewerkers en omwonenden vergroten en bijdragen aan een dynamische, bruisende sfeer. Hospitality Group is gevraagd om Rijn IJssel te helpen bij het opstellen van een integraal horecaconcept voor de ENKA-campus.

Betrokkenheid gebruikers

Door het houden van diverse interviews met betrokkenen/stakeholders is in kaart gebracht wat de behoeften en de gebruiken van studenten en medewerkers zijn. Met de verschillende architecten is naar het ontwerp gekeken en ter plaatse is een inventarisatie gemaakt van aanwezige apparatuur en wat eventueel hergebruikt kan worden. Hospitality Group heeft deze informatie naast de huidige trends en ontwikkelingen binnen onderwijs gelegd en doorvertaald naar een haalbaar eigentijds concept en Programma van Eisen.

Het horecaconcept

Het horecaconcept bestaat uit verschillende voorzieningen verspreid over de panden op de ENKA-campus. Door de diversiteit in locatie, aanbod, sfeer en prijsstelling zorgen ze voor dynamiek die de campus tot een bruisende en aantrekkelijke plaats maakt. De voorzieningen zijn multifunctioneel en worden slim benut. Naast pauze houden, eten, koffiedrinken en bijpraten, kunnen studenten er ook goed werken, overleggen en elkaar ontmoeten. In het concept is rekening gehouden met de verschillende doelgroepen en gebruiksmomenten (zoals avondopleidingen) en is gedurende de dag altijd een passend aanbod aan eten & drinken aanwezig.

Hospitality Group is inmiddels ook betrokken bij een aantal andere opdrachten bij Rijn IJssel, zoals de ontwikkeling van een horeca-ontwerp voor andere onderwijslocaties en het ontwerpen van een integraal dienstverleningsconcept.

Op de foto zie je Edgar Seesink en Ton Rutten van Hospitality Group samen met Janine Kemperman, Teamleider Facility Management bij Rijn IIssel.